Výberové konania členov predstavenstiev mestských podnikov a organizácií

Aktuálne výberové konania:

Mestský ústav na ochranu pamiatok - Výberové konanie

Mestská knižnica v Bratislave - Výberové konanie

Múzeum mesta Bratislavy - Výberové konanie


Ukončené výberové konania:

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení - STaRZ

-> Riaditeľ STaRZ

Galéria mesta Bratislavy

-> Riaditeľka GMB

Generálny investor Bratislavy

-> Riaditeľ GIB

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board

-> Predseda predstavenstva BTB

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

-> Riaditeľka BKIS

Metropolitný inštitút Bratislava

-> Riaditeľ/ka MIB

Marianum

-> Riaditeľ Marianum

Odvoz a likvidácia odpadu

-> Predseda predstavenstva OLO

-> Člen predstavenstva CFO OLO

-> Člen predstavenstva CTO OLO

Bratislavská vodárenská spoločnosť

-> Predseda predstavenstva BVS

-> Člen predstavenstva CFO BVS

-> Člen predstavenstva CTO BVS

-> Člen predstavenstva CSO BVS

Dopravný podnik Bratislava

-> Predseda predstavenstva DPB

-> Člen predstavenstva CFO DPB

-> Člen predstavenstva CTO DPB

-> Člen predstavenstva CIO DPB

Metro

-> Predseda predstavenstva Metro

Mestské lesy v Bratislave

-> Riaditeľ MLB