Výberové konania členov predstavenstiev mestských podnikov a organizácií

Výberové konanie člen predstavenstva CFO OLO

Výberové konanie člen predstavenstva CTO OLO

Výberové konanie člen predstavenstva CFO BVS

Výberové konanie člen predstavenstva CTO BVS

Výberové konanie člen predstavenstva CSO BVS

Výberové konanie člen predstavenstva CFO DPB

Výberové konanie člen predstavenstva CTO DPB

Výberové konanie člen predstavenstva CIO DPB

Výberové konanie riaditeľ/ka Metropolitného inštitútu Bratislavy

Výberové konanie riaditeľ/-ka organizácie MARIANUM

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (CFO)

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (CTO)

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (CFO)

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (CTO)

Výberové konanie na riaditeľa/-ku Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) - predĺženie termínu na podanie prihlášky

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (CTO)

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s . (CFO)

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (CSO)

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (CIO)

Výberové konanie na riaditeľa/-ku organizácie MARIANUM

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (CTO) - predĺženie termínu na podanie prihlášky

Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (CTO) - predĺženie termínu na podanie prihlášky