Mestská nájomná agentúra

Mesto Bratislava spúšťa v rámci Bratislavskej organizácie bývania pilotný projekt Mestskej nájomnej agentúry (MNA), cez ktorý chce rozširovať bytový fond o byty zo súkromného sektoru zverením do správy MNA.
Cieľom Mestskej nájomnej agentúry je rozšírenie bytového fondu mesta v spolupráci s prenajímateľmi a zlepšenie tak dostupnosti bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi, ktorí sú v rámci štandardného trhu s bývaním z rôznych dôvodov znevýhodnení.
Mestská nájomná agentúra štartuje pilotnú fázu svojho pôsobenia v spolupráci s partnermi Slovenskou sporiteľňou a jej nadáciou a Nadáciou Kooperativa s cieľom zabývať v roku 2023 prvých desať domácností v štandardnom bývaní s poskytnutím garancií a sociálnej podpory.  Hlavným prenajímateľom v úvode projektu MNA bude spoločnosť Dostupný domov, založená Slovenskou sporiteľňou, Slovenským investičným holdingom a Nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá poskytne v priebehu roka 2023 do prenájmu celkovo 10 bytov na území Bratislavy. Projekt MNA bude fungovať aj vďaka finančným príspevkom Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Kooperativa.