Pomoc pre osoby zažívajúce domáce násilie

Obeťou násilia môže byť každý, môže byť páchané medzi ktorýmikoľvek členmi rodiny a teda nejde len o násilie medzi manželmi či intímnymi partnermi. Násilie môže páchať muž na žene a žena na mužovi, rodičia na deťoch i deti na rodičoch.

Ak zažívate domáce násilie, neváhajte vyhľadať pomoc. Môžete sa obrátiť na bezplatné linky pomoci alebo krízové centrá.

Zoznam kontaktov

Linky pre bezpečné ženské domy

Aliancia žien Slovenska Ak zažívate v rodine - vo vzťahu, akékoľvek zneužívanie, obmedzovanie a týranie, môžete sa anonymne obrátiť na nonstop krízovú linku Aliancie žien Slovenska, ktorá 24 hodín denne poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia.

Centrum NÁDEJ

Každý sme človekom, ktorý má svoje práva a povinnosti. Preto nik nemá právo deťom alebo dospelým ubližovať fyzicky, psychicky, sociálne, ekonomicky alebo sexuálne. Ak sa tak stane, vedz, že nie si sám. Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej je tu pre Teba a ponúka pomoc. Môžeš nám v ktorúkoľvek hodinu zavolať (linka nie je bezplatná), alebo nás osobne vyhľadať, či osloviť e-mailom.

Adresa: Centrum NÁDEJ Mokrohájska 3 Bratislava-Karlova Ves

Krízové stredisko DÚHA

Potrebujete krízovú intervenciu, nevyhnutnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, psychologicko-terapeutickú starostlivosť, či inú pomoc? Sme tu pre Vás. 

+421 2 4552 3077 +421 908 777 182 http://www.domovduha.sk ↗︎ [email protected]

UNICEF Slovensko

Si dieťa alebo mladistvý, ktorý je v strese, má problémy v škole, rodine, s kamarátmi, či inými osobami a potrebuješ poradiť a pomôcť svoju situáciu riešiť, resp. vieš o nejakom dieťati, čo by takúto pomoc potrebovalo? Môžeš zatelefonovať na t.č. 116 111. Je to bezplatná telefonická poradenská linka pre deti a mládež UNICEF a veľmi Ťa prosím, nezneužívaj ju, lebo sú deti, ktoré pomoc skutočne potrebujú.

Telefón: 116 111 http://www.unicef.sk/sk/ldi ↗︎

Adresa: UNICEF Slovensko Michalská 7 P.O.Box 52 810 00 Bratislava-Staré Mesto

Pojmom domáce násilie sa označuje násilie, ktoré sa vyskytuje v domácnosti a rodine, medzi jednotlivcami z tej najbližšej sociálnej siete. Najčastejšími formami domáceho násilia a ich prejavmi sú:

 • fyzické násilie –sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, bitie rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku, a iné.
 • psychické násilie – klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky a vulgárne nadávky, obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa žene a ostatným členom jej rodiny ublížením, alebo zabitím, vyhrážanie sa samovraždou a iné.
 • sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a iné.
 • ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné

Viac o formách násilia a jeho prejavoch tu (https://www.zastavmenasilie.gov.sk ↗︎).

Varovné signály potenciálneho násilného správania môžete pozorovať u človeka, ktorý:

 • trvá na príliš rýchlom zbližovaní sa vo vzťahu
 • nerešpektuje vaše hranice
 • správa sa nadmieru vlastnícky alebo žiarlivo
 • uráža váš vzhľad a vašu osobu
 • nepreberá zodpovednosť za svoje konanie
 • obviňuje druhých za svoje zlyhanie alebo ťažkosti
 • v minulosti niekoho zbil
 • viní partnerku z predchádzajúceho vzťahu za zlyhanie
 • vyrastal v rodine, kde sa vyskytovalo zneužívanie a násilie
 • má striktne stereotypné názory na úlohy pohlaví
 • trvá na tom, aby ste sa vzdali svojich aktivít vo voľnom čase
 • nechce, aby ste trávili čas so svojou rodinou alebo priateľmi
 • zdá byť príliš dobrý na to, aby bol reálny
 • častuje druhých tvrdými urážlivými poznámkami
 • stráca sebakontrolu a je impulzívny

Ktorýkoľvek z týchto signálov sám o sebe ešte nemusí byť znakom  potenciálneho násilného správania. Je však dôležité neignorovať „varovné signály“. Je potrebné nechať si čas na dôkladné spoznanie partnera. Sledujte schémy jeho správania sa v rôznych situáciách. Najväčší rizikový faktor na uviaznutie v násilníckom vzťahu je zraniteľnosť.