Centrá voľného času

Centrum voľného času, Gessayova 6

Od 1.1.2022 sa doteraz päť samostatných organizácií formálne zlúčilo do jedného zariadenia, ktorým sa stalo Centrum voľného času, Gessayova 6 v Petržalke.
Centrá ponúkajú - pre deti, mládež a mladých dospelých do veku 30 rokov - najmä krúžkovú činnosť tvorivého, športového a pohybového charakteru. Tá je dopĺňaná príležitostnou činnosťou, akou sú súťaže, olympiády, turnaje, či detské tábory počas školských prázdnin.
Ponuka aktivít každého pracoviska sa rôzni v závislosti od záujmu účastníkov krúžkov, skúseností pedagógov a možností danej lokality.

Kontakt

Adresa: Centrum voľného času Gessayova 6 851 03 Bratislava
+421 2 62 315 979
zavolať
info@cvcgessayova.sk
napísať
IČO: 318 102 09 DIČ: 202 163 5814 IBAN: SK42 7500 0000 0000 258 35 143

Vedenie

Mgr. Anna Krupicová
riaditeľka
Mgr. Jarmila Belešová
vedúca Pracoviska Štefánikova 35
Mgr. Peter Kips
vedúci Pracoviska Kulíškova 6
Bc. Lívia Greková
vedúca Pracoviska Hlinícka 3
Mgr. Zuzana Šperková
vedúca Pracoviska Batkova 2
Mgr. Oľga Švecová
vedúca Pracoviska Gessayova 6

Elokované pracoviská Centra voľného času

Voľnočasové služby pre deti a mladých ľudí sú dostupné na rôznych miestach prostredníctvom elokovaných pracovísk - jednotlivých pobočiek bratislavských centier. Každé z nich disponuje trochu iným vybavením, činnosťou a všeobecnou ponukou.