Od 1.1.2022 sa doteraz päť samostatných organizácií formálne zlúčilo do jedného zariadenia, ktorým sa stalo Centrum voľného času, Gessayova 6 v Petržalke.

Centrá ponúkajú - pre deti, mládež a mladých dospelých do veku 30 rokov - najmä krúžkovú činnosť tvorivého, športového a pohybového charakteru. Tá je dopĺňaná príležitostnou činnosťou, akou sú súťaže, olympiády, turnaje, či detské tábory počas školských prázdnin.

Ponuka aktivít každého pracoviska sa rôzni v závislosti od záujmu účastníkov krúžkov, skúseností pedagógov a možností danej lokality.

Kontakt

Adresa

Centrum voľného času Gessayova 6 851 03 Bratislava

IČO: 318 102 09 DIČ: 202 163 5814 IBAN: SK42 7500 0000 0000 258 35 143

Web: www.cvcgessayova.sk ↗︎

Vedenie

Mgr. Anna Krupicová
riaditeľka
Mgr. Jarmila Belešová
vedúca Pracoviska Štefánikova 35
Mgr. Peter Kips
vedúci Pracoviska Kulíškova 6
Bc. Lívia Greková
vedúca Pracoviska Hlinícka 3
Mgr. Zuzana Šperková
vedúca Pracoviska Batkova 2
Mgr. Oľga Švecová
vedúca Pracoviska Gessayova 6

Elokované pracoviská Centra voľného času

Voľnočasové služby pre deti a mladých ľudí sú dostupné na rôznych miestach prostredníctvom elokovaných pracovísk - jednotlivých pobočiek bratislavských centier. Každé z nich disponuje trochu iným vybavením, činnosťou a všeobecnou ponukou.

Štefánikova 35

Pobočka v historickej budove Starého Mesta dlhodobo ponúka hlavne aktivity výtvarného, umeleckého, tvorivého, ale aj technického charakteru. Okrem keramiky, robotiky, či modelárstva, ponúka aj jazykové krúžky alebo počítačovú miestnosť.

Adresa: Štefánikova 35 811 04 Bratislava-Staré Mesto

Tel.: +421 2 52 495 686, +421 2 52 493 375 E-mail: [email protected] Web: www.mojvolnycas.eu ↗︎

Kulíškova 6

V rámci mestskej časti Ružinov poskytuje aktivity pre matky s deťmi, krúžky pre predškolákov, jazykové, pohybové, výtvarné, hudobné a dramatické záujmové činnosti.

Adresa: Kulíškova 6 821 08 Bratislava-Ružinov

Tel.: +421 2 20 764 266 E-mail: [email protected] Web: www.cvckuliskova.sk ↗︎

Hlinícka 3

Krúžky, ktoré ponúka pracovisko v Rači, neďaleko peknej cesty, sú zamerané hlavne na estetické, hudobno-tanečné, športové, technické, spoločenskovedné a literárno-dramatické aktivity pre deti školského veku.

Areál pracoviska disponuje veľkým prietorom pre pohyb vonku a atletickou dráhou.

Adresa: Hlinícka 3 831 05 Bratislava 34

Tel.:+421 2 44 883 247 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.cvcba3.sk ↗︎

Batkova 2

Naše pracovisko v Dúbravke ponúka široké spektrum rôznych aktivít a činností. Okrem zvyčajnej ponuky vyskladanej z pohybových a športových aktivít, umeleckých krúžkov so zameraním na hudobný, výtvarný, či kreatívny rozvoj, ponúka Pracovisko Batkova 2 rozľahlý areál pre pohyb vonku, komunitné átrium pre podujatia a stretávanie sa.

Ponúka aj dve novinky - interiérovú horolezeckú stenu a úplne novú klubovňu s širokou ponukou videohier.

Adresa: Pekníkova 2 841 02 Bratislava 42

Tel.: +421 2 64 365 193, +421 905 282 012 E-mail: [email protected] Web: www.kruzky.eu ↗︎

Dokumenty