Centrá voľného času zabezpečujú podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov vo vzťahu k tráveniu ich voľného času.

Centrá voľného času usmerňujú rozvoj záujmov deti a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní zmysluplného trávenia ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí navštevujúcich základné a stredné školy na území Bratislavy.

Centrá voľného času môžu tiež poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je aktuálne Centrum voľného času, Gessayova 6, ktoré voľnočasové aktivity pre deti a mladých ponúka v rámci 15 elokovaných pracovísk (niečo ako pobočky) po celej Bratislave.

Súvisiace články

 • 7.11.2022

  Školstvo

  Bratislavskí učitelia sa už druhýkrát stretnú na spoločnej konferencii

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Školstvo

  Bratislava ako dynamické študentské mesto

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské ZUŠ a CVČ spúšťajú dištančnú výučbu

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  Pedagógovia sa budú vzdelávať na 1. konferencii bratislavských učiteľov

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  V novembri sa uskutoční ďalšie zo stretnutí Klubu bratislavských učiteľov pre riaditeľov

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské školy sa v pondelok neotvoria

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Primátor Bratislavy ocení mladé talenty za roky 2019 a 2020

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Termíny prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory ZUŠ na školský rok 2021/2022

  Čítať viac
 • 7.11.2022

  Školstvo

  Bratislavskí učitelia sa už druhýkrát stretnú na spoločnej konferencii

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Školstvo

  Bratislava ako dynamické študentské mesto

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské ZUŠ a CVČ spúšťajú dištančnú výučbu

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  Pedagógovia sa budú vzdelávať na 1. konferencii bratislavských učiteľov

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  V novembri sa uskutoční ďalšie zo stretnutí Klubu bratislavských učiteľov pre riaditeľov

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské školy sa v pondelok neotvoria

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Primátor Bratislavy ocení mladé talenty za roky 2019 a 2020

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Termíny prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory ZUŠ na školský rok 2021/2022

  Čítať viac