Koncepcia rozvoja centier voľného času reaguje na súčasné potreby mladých ľudí

Centrá voľného času majú veľký potenciál pre podporu mladých ľudí a rozvoj práce s nimi, ako aj začleňovania ich rôznych skupín.

Dnes ponúkajú kvalitnú krúžkovú činnosť najmä pre deti vo do 15 rokov, no nie vždy v dostatočnej miere odzrkadľujú zvýšenie záujmu po voľnočasovej aktivite alebo rôzne zmeny v živote a potrebách mladých ľudí.

Po analyzovaní a zmapovaní sme uvideli výraznú potrebu rozvinúť voľnočasovú infraštruktúru a zistili sme aj spôsob, akým to uskutočniť. Aby, hlavne mladým ľuďom, poskytovali priestor pre neorganizované trávenie voľného času v otvorených a dostupných priestoroch.

Vytvorili sme preto koncepciu, ktorá sa snaží zachovať, zlepšiť a rozšíriť aktuálnu činnosť a ponuku centier voľného času. Aké má priority?

  1. Inovatívne prístupy a rozvoj aktuálnej voľnočasovej činnosti a ponuky centier
  2. Rozvoj ponuky pre mladých ľudí a kapacít pre prácu s mládežou
  3. Dôraz na systematickú inklúziu a podporu detí a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a dostupnosť centier pre všetkých
  4. Centrá ako miesta pre rozvoj komunitného života v meste
  5. Alternatívne využitie priestorov centier mimo primárnej činnosti
  6. Kľúčové výzvy našej spoločnosti a ich podchytenie v činnosti centier
  7. Podpora a aktívne otváranie tém duševného zdravia, prevencie pred závislosťami, prejavmi násilia, či extrémizmu a negatívnymi dôsledkami nočného života mladých