Základné umelecké školy (ZUŠ)

Umelecká výchova a vzdelávanie v širokom rozpätí záujmov. V základných umeleckých školách nájdete hudobné, výtvarné, tanečné, literárno-dramatické odbory a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Základné umelecké školy sú cenným prvkom v mozaike vzdelávania a v prvom rade:

  • poskytujú základné umelecké vzdelanie,
  • pripravia na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách, ale aj na vysokých školách s umeleckým či pedagogickým zameraním.

Pre koho sú určené?

  • pre žiakov a žiačky základných škôl
  • pre žiakov a žiačky stredných škôl
  • pre dospelých

Môžu však organizovať aj štúdium pre deti v predškolskom veku.

ZUŠ J. Kowalského, Židovská 1

ZUŠ Miloš Ruppeldta, Panenská 11

ZUŠ Radlinského 53

ZUŠ Exnárova 6A

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5

ZUŠ Hálkova 56

ZUŠ Vrbenského 1

ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3

ZUŠ Istrijská 22

ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2

ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2

ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15