OZNAM

Termíny prijímacích skúšok do ZUŠ v školskom roku 2024/2025

Rozdelenie kompetencií

Hlavné mesto SR Bratislava zriaďuje

 • základné umelecké školy
 • centrá voľného času

Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy zriaďujú

 • materské školy
 • základné školy

Bratislavský samosprávny kraj alebo Regionálny úrad školskej správy v Bratislave zriaďujú

 • stredné školy

Ďalšie školy a školské zariadenia na území mesta zriaďujú súkromní a cirkevní zriaďovatelia. Dotácie na prevádzku a mzdy im poskytuje hlavné mesto.

Prerozdelenie zriaďovateľských kompetencií v oblasti regionálneho školstva ustanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Financovanie je poskytované z z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súvisiace články

 • 7.11.2022

  Školstvo

  Bratislavskí učitelia sa už druhýkrát stretnú na spoločnej konferencii

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Školstvo

  Bratislava ako dynamické študentské mesto

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské ZUŠ a CVČ spúšťajú dištančnú výučbu

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  Pedagógovia sa budú vzdelávať na 1. konferencii bratislavských učiteľov

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  V novembri sa uskutoční ďalšie zo stretnutí Klubu bratislavských učiteľov pre riaditeľov

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské školy sa v pondelok neotvoria

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Primátor Bratislavy ocení mladé talenty za roky 2019 a 2020

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Termíny prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory ZUŠ na školský rok 2021/2022

  Čítať viac
 • 7.11.2022

  Školstvo

  Bratislavskí učitelia sa už druhýkrát stretnú na spoločnej konferencii

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Školstvo

  Bratislava ako dynamické študentské mesto

  Čítať viac
 • 8.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské ZUŠ a CVČ spúšťajú dištančnú výučbu

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  Pedagógovia sa budú vzdelávať na 1. konferencii bratislavských učiteľov

  Čítať viac
 • 7.4.2022

  Školstvo

  V novembri sa uskutoční ďalšie zo stretnutí Klubu bratislavských učiteľov pre riaditeľov

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Bratislavské školy sa v pondelok neotvoria

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Primátor Bratislavy ocení mladé talenty za roky 2019 a 2020

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Školstvo

  Termíny prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory ZUŠ na školský rok 2021/2022

  Čítať viac