V našom meste pribudlo šesť nových workoutových ihrísk spojených bežeckým okruhom na oboch nábrežiach Dunaja. Dopĺňajú tak miesta, ktoré prirodzene využívajú športovci, napríklad bežci, už v súčasnosti. Cieľom projektu s názvom Cvičko je podporiť záujem o pohyb a šport aj u ďalších obyvateľov. Bratislavčankám a Bratislavčanom preto prinášame aj špeciálne video návody s tréningami od renomovaného trénera Maroša Molnára, ambasádora amatérskeho športu v Bratislave.

Hlavné mesto systematicky obnovuje verejné priestory s cieľom rozšíriť príležitosti pre obyvateľov na kvalitné a aj aktívne trávenie voľného času. Nový projekt s názvom Cvičko sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu, na oblasť športu a pohybu. Priamo v centre mesta pribudlo šesť nových workoutových ihrísk, zostava jednotlivých cvičiacich prvkov sa na každom ihrisku líši. Niektoré sú uspôsobené viac na posilňovanie s vlastnou váhou, iné zase na posilnenie srdcovo-cievneho systému.

Nové ihriská - Cvičká – sa nachádzajú na nábrežiach Dunaja, spojené sú bežeckými okruhmi. Popri rieke tak vznikli nové športové stanovištia: Cvičko Lanfranconi, Cvičko Most SNP, Cvičko Promenáda, Cvičko Tyršák a Cvičko Apollo. Na všetkých sú umiestnené info tabule s popisom a tipmi, ako správne cvičiť a využívať jednotlivé prvky. Podrobný popis možných tréningov na každé jedno z cvičiek pripravil profesionálny tréner Maroš Molnár.

Cieľom je projekt Cvičko v budúcnosti aj ďalej rozširovať a sieť verejných exteriérových cvičísk ďalej zväčšovať, aby si čo najviac obyvateľov a návštevníkov mesta mohlo pohodlne zacvičiť na vzduchu. Vybudované nové workoutové ihriská budú v správe mestskej organizácie STaRZ.

Fotka Cvičko zhora
 ↗︎ Autor fotografie: Ľubomír Sládek