Šport

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ)

STaRZ, teda Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je príspevková organizácia.
Fotka - Zimný štadión Ondreja Nepelu

Aké sú jej hlavné úlohy?

  správa a zabezpečenie prevádzky mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov
  organizácia športových a športovo-kultúrnych podujatí, rôznych druhov ako napríklad Národný beh Devín-Bratislava
  zabezpečenie poskytovanie kvalitných služieb v spravovaných športových zariadeniach
  ponúka možnosti na krátkodobý prenájom objektov pre športové, alebo kultúrne účely
  vykonáva správu a údržbu hlavných cyklistických trás na území hlavného mesta SR
  navrhuje projekty za účelom zlepšovania infraštruktúry športu a rekreácie pre Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta

Prevádzky

  Zimný štadión Ondreja Nepelu
  Zimný štadión Harmincova
  Plaváreň Pasienky
  Posilňovňa Pasienky
  Fit STARZ - Tehelné pole
  Sauna Neptún
  Sauna Rosnička
  Sauna Delfín
  Areál zdravia Zlaté Piesky
  Letné kúpaliská - Rosnička, Lamač, tehelné pole, Delfín, Krasňany, Rača
Fotka - Starz, beh
Pre informácie o možnostiach športovania v mestských športoviskách a o športových podujatiach organizovaných StaRZom nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.

Kontakt

Adresa: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, 831 04 Bratislava
+421 2 44 373 477
zavolať
info@starz.sk
napísať