Realizáciu plánu bude koordinovať Klimatická kancelária, ktorá na tento účel vznikla v rámci Útvaru mestských stratégií a analýz. Útvar mestských stratégií a analýz je súčasťou Kancelárie primátora a jeho úlohou je zabezpečovať podporný systém nadrezortného strategického riadenia posilňujúci orientáciu na výsledky v rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke mesta.

Úlohy a zodpovednosti Klimatickej kancelárie

  • zodpovedá za riadenie, implementáciu a monitoring plnenia klimatického plánu
  • rozvíja internú spoluprácu s odbornými útvarmi magistrátu, mestskými podnikmi a organizáciami organizáciami, ako aj mestskými časťami s cieľom vytvárať efektívne koalície na plnenie cieľov klimatického plánu
  • posilňuje spoluprácu s externým prostredím (súkromný sektor, neziskový sektor akadémia) a prepája relevantných aktérov
  • inicializuje a implementuje konkrétne pilotné projekty klimatického plánu
  • zvyšuje povedomie o témach zmeny klímy dovnútra magistrátu a organizácií mesta a navonok smerom k občanom, komunitám či súkromnému sektoru
  • pôsobí ako „prvý bod kontaktu“ pre zamestnancov, politickú reprezentáciu, lokálnych aj medzinárodných partnerov mesta v otázkach klimatických politík a projektov Bratislavy

Na politickej úrovni zodpovednosť za riadenie a podporu klimatického plánu prevzal námestník primátora pre životné prostredie a klimatickú zmenu Jakub Mrva. Správa o implementácii klimatického plánu sa bude podávať Mestskému zastupiteľstvu Bratislavy a Dohovoru primátorov a starostov minimálne raz za dva roky.

Jakub Mrva

Námestník primátora pre oblasť životného prostredia, klimatickej zmeny a školstva, poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, ktoré sa venuje ochrane prírody a krajiny, ochrane lesov, podpore rekreácie a športu v súlade s ochranou prírody. Spoluautor Koncepcie rozvoja bratislavských mestských lesov, Zonácie mestských lesov a Dohody medzi hlavným mestom a Lesmi SR ohľadom zníženia ťažby dreva.

Kto tvorí Klimatickú kanceláriu?

Banner-klima-office-600X300.png

Soňa Andrášová

Soňa pracuje na bratislavskom magistráte od roku 2020. Je špecialistka na prípravu a riadenie projektov a eurofondové financovanie, na magistráte najskôr pomáhala s nastavovaním aktuálneho programového obdobia a prípravou žiadostí o financovanie z medzinárodných schém. Spoločne s kolegyňami sa dlhodobo zasadzovala o posilnenie klimatickej agendy na meste a vznik klimatického tímu. Predtým počas takmer desiatich rokov pôsobila na rôznych pozíciách v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), kde sa venovala agende integrácie cudzincov do spoločnosti.

Marián Zachar

Marián prišiel na mesto z HB Reavis, kde viedol tvorbu skupinovej Nez Zero Carbon stratégie. Pred pôsobením v oblasti klímy v súkromnom sektore spoluzaložil dve vzdelávacie organizácie, LEAF a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). DofE skoro 8 rokov viedol ako riaditeľ a od vzniku sa stala jednou z najväčších kancelárií DofE na svete. Vo verejnom sektore pôsobil aj medzi rokmi 2010 a 2012, keď implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva. Študoval medzinárodné vzťahy na Univerzite Karlovej v Prahe a rôzne formy vedenia tímov na University of California, Berkeley a vo francúzskom INSEAD.

Adela Syslová

Adela nastúpila na bratislavský magistrát v roku 2022 ako prvá pracovníčka zameraná výhradne na agendu klímy. Do Bratislavy prišla zo svojej rodnej Prahy, kde pôsobila ako analytička v klímatíme Asociácie pre Medzinárodné Otázky (AMO). V minulosti stála pri vzniku think tanku International Sustainable Finance Centre (ISFC), ktorý sa zaoberá osvetou v oblasti udržateľného financovania v regióne centrálnej a východnej Európy. Magisterský titul z odboru rozvojových štúdií získala na univerzite SOAS v Londýne. Pri štúdiu sa zamerala na udržateľný rozvoj a za svoju diplomovú prácu o prechode na obnoviteľné zdroje energie v Severnej Afrike vyhrala cenu Development Studies Association.

Kontakt

Ak máte zatiaľ akékoľvek otázky o klíme, neváhajte sa nám ozvať emailom.

Výberové konania

Na implementáciu opatrení v energetike, najmä zavedenie komplexného energetického manažmentu na budovách mesta, vzniká v rámci Klimatickej kancelárie tím energetického manažmentu zložený z Hlavného/ej energetika/čky a Energetického/ej manažéra/ky. Prihlasovanie na obe pozície máme otvorené do 22. mája.