Kvitnúce lúky

Opeľovače

Početnosť aj rozmanitosť hmyzu klesá. No aj vďaka mozaikovitému charakteru prostredia majú veľký potenciál pre podporu biodiverzity práve mestá. Rozmanitosť opeľovačov je nesmierne potrebná a preto aj v Bratislave pomáhame vytvárať vhodné prostredie pre tento hmyz – včely (včela medonosná, ale i dôležité opeľovače, ktorými sú samotárske včely), motýle, chrobáky, muchy (zaujímavou skupinou múch sú napríklad pestrice, ktoré vedia vizuálne napodobniť iné druhy hmyzu ako napríklad osy, včely či čmeliaky).

Ako pomáha mesto opeľovačom?

Kvetnaté lúky

Na 17 miestach sme vysiali pestrú lúčnu zmes – vlčie maky, nevädze, facélie, margaréty a ďalšie lúčne kvety, ktoré okrem estetickej funkcie a zadržiavania vlahy prispievajú zvyšovaniu biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov v meste a poslúžia ako potrava mnohým dôležitým opeľovačom.

Nekosené plochy

Vyhradili sme viaceré plochy na tzv. extenzívne kosenie, kde sme znížili režim kosby z 5 až 6-krát za sezónu na 2 kosby.
Fotografia - lúčne kvety v meste

Sadíme medonosné rastliny

Vyznačujú sa vysokou produkciou nektáru a peľu, ktorým opeľovače kŕmia svoje larvy a môžu tak rozvíjať svoje včelstvo. Takéto medonosné rastliny lákajú včely a iných opeľovačov do záhrad a sadov, kde opeľujú úžitkové rastliny a zabezpečujú tak tvorbu kvalitných plodov.
Fotografia - drevená búdka

Hmyzie hotely

Mestské prostredie neposkytuje dostatok úkrytových možností pre hmyz/opeľovače. Pri výstavbe nových budov sa v súčasnosti používa len malé množstvo prírodných materiálov, kde by si mohli vytvoriť útočisko (a na zatepľovanie budov sa používa najmä polystyrén). V niektorých mestských častiach sme postavili hmyzie hotely, jednoduchú konštrukciu prevažne z dreva, ktorá je vyplnená dutými stonkami, šiškami, slamou, tehlami a iným prírodným materiálom.
Nakoľko samotárske druhy hmyzu nevytvárajú kolónie, hmyzie hotely im poskytujú náhradný domov. Dva hmyzie hotely sme umiestnili v Prüger-Wallnerovej záhrade v Starom meste a jeden pri OD Saratov v Dúbravke. Do budúcna plánujeme umiestniť hmyzie hotely napr. aj na Dlhých dieloch v Karlovej Vsi alebo aj v iných častiach.

Opelovače na mestských sociálnych sieťach