Predzáhradky

Radi si skrášľujete svoje okolie? S citlivým prístupom vedia byť predzáhradky želaným spríjemnením priestoru pred vašim bytovým domom. Dôležité však je, aby boli aj praktické a dlhodobo udržateľné.
Aby sme vám pomohli pri ich správnej údržbe a výbere vhodných drevín, vytvorili sme pre vás, spolu s Oddelením tvorby mestskej zelene a s mestskou časťou Karlova Ves, stručný návod. Nájdete v ňom, ako si predzáhradku vytvoriť, čo všetko môže obsahovať, ale aj ako sa o vysadenú zeleň čo najlepšie starať. 
Ďakujeme, že postupujete podľa našich odporúčaní a pomáhate nám vytvárať príjemnejšie miesto na život.
Fotka - detail rastlín v predzáhradke

Čo vysádzať do predzáhradiek?

Do predzáhradiek odporúčame vysádzať nízke kry a byliny – trvalky, letničky a cibuľoviny. Sadiť by ste ich mali do ucelených záhonov, ktoré sú plošne oddelené od kosených trávnikov. Je to vhodné pre zjednodušenie údržby, ale zabránite tak aj neželanému poškodeniu pri údržbe trávnikov. 
Rastliny vo výsadbe je možné kombinovať a vytvoriť tak pestrý záhon, ktorý by mal zároveň byť uceleným prvkom mestského verejného priestoru. Je len na vás, aký rastlinný materiál si vyberiete, no malo by ísť o odolné, nenáročné a neinvazívne druhy, ktoré vydržia aj náročnejšie mestské podmienky. Veľmi dôležité je aj umiestnenie predzáhradky, ktoré určuje, aký typ rastlín a kde budete sadiť. 

Naše odporúčania

Veľmi dobrým výberom sú aj rôzne druhy byliniek či jedlých kríkov. Netreba sa báť druhov ako Ficus, či Prunus domestica ”Bellamira" a Rubus fruticosus. V mestských podmienkach sa im darí veľmi dobre a určite ich ocení aj komunita vašich susedov. 

A ktoré rastliny sú nevhodné?

Zväčša ide o alergénne, jedovaté dreviny či dreviny a rastliny rôznych druhov, ktoré disponujú neatraktívnymi farbami a tvarmi, ktoré celkovému vzhľadu predzáhradky skôr uškodia. 

Polievanie a náradie

Aký je prístup k vode na pravidelné polievanie rastlín, predovšetkým v letných mesiacoch? Mám potrebné záhradné náradie na pravidelnú údržbu a starostlivosť aj o plochy trávnaté (kosenie)? Pre lepšie plánovanie predzáhradky si zodpovedzte aj na tieto otázky.
Fotka - predzáhradka so sídliskovou zelenou v pozadí

Kontakt

Ak máte záujem o výsadbu stromov na pozemkoch magistrátu, môžete kontaktovať Oddelenie tvorby mestskej zelene pre možnú konzultáciu, alebo sa môžete zapojiť v rámci projektu výsadby 10 000 stromov.
zelen@bratislava.sk
napísať

Čo určite nerobiť?

Do plôch magistrátu a mestských častí je zakázané vysádzať akékoľvek stromy a väčšie kríky. Zároveň je zakázaná výsadba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre od kanalizačnej alebo vodomernej šachty alebo stožiaru verejného osvetlenia. Pod pozemkami, na ktorých sa nachádzajú predzáhradky, prechádzajú prípojky inžinierskych sietí a tie by mohli byť nesprávnou výsadbou poškodené.
Pri výsadbe stromov, ktoré dorastajú do veľkej výšky alebo pri výsadbe blízko fasády, by mohlo dôjsť k jej poškodeniu a takáto výsadba spôsobuje problémy pri údržbe. Veľké stromy a kríky môžu tiež spôsobovať tienenie do bytov alebo dokonca zarastanie do stavby domu. Taktiež je pri tvorbe predzáhradky potrebné, aby ste sa informovali u svojho správcu/zástupcu vlastníkov, prípadne na magistráte alebo miestnom úrade, o umiestnení inžinierskych sietí v záujmovej ploche.

Sadenie stromov a orezy

V prípade, že máte záujem o sadenie stromov na verejné priestranstvá, potrebujete si vyžiadať písomný súhlas vlastníka pozemku (§ 48 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a zvážiť veľkosť stromu v dospelosti – aby nezasahoval do ochranných pásiem.
Ak sa v predzáhradke nachádza už vzrastlý strom a je potrebné jeho orezanie alebo odborné ošetrenie, kontaktujte, prosím, Oddelenie tvorby mestskej zelene. Cieľom je zabrániť neodborným orezom, ktorými možno strom poškodiť a tým spôsobiť jeho postupné odumieranie (potenciálne nebezpečné pre vás a vaše okolie).
V prípade orezu kríkov do 1/3 hmoty kríka (napríklad tvarovanie živých plotov) sa môže orez vykonávať celoročne, okrem obdobia kvitnutia. Presvetľovacie a zmladzovacie orezy, ktoré si vyžadujú zásah nad 1/3 hmoty kríka, sa vykonávajú mimo obdobia horúceho a suchého leta. Aby sa kríky nevysilili,  odporúča sa tento orez vo vlhkom predjarnom a jesennom období.