Projekty

K bezpečnejšej nočnej Bratislave pomáha aj Nočná pomoc – Armáda špásy

11.8.2022

Bratislava, 12. august 2022 - Hlavné mesto prináša do ulíc Bratislavy novú službu – Nočnú pomoc alebo aj Armádu špásy. Cieľom je zvýšiť pocit bezpečia v rámci nočného pobytu v meste prostredníctvom tímu vyškolených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov z radov obyvateľov mesta. Ich úloha je predovšetkým preventívna a podporná - nenahrádzajú služby záchranných zložiek, ani neposkytujú sociálne poradenstvo. Bratislava tým nadväzuje na podobné koncepty zo zahraničných miest, kde je pomoc známa pod rôznymi názvami ako Pouliční anjeli, Nočné sovy a podobne.

Okrem mestskej polície, štátnej polície či záchrannej zdravotnej služby po novom k bezpečnosti a znižovaniu rizík v nočnej Bratislave prispieva aj dobrovoľnícka Nočná pomoc tzv. Armády špásy, ktorá je pripravená pomôcť v situáciách, ktoré si nevyžadujú zásah polície, ale skôr pomoc zodpovednej verejnosti. Medzi takéto situácie patrí napríklad odprevadenie strateného človeka na zastávku MHD, asistencia človeku, ktorý mohol stratiť svoje veci, poskytnutie podpory ľuďom v emočne vypätých situáciách, či vykonanie ošetrenia pri ľahkých a drobných zraneniach.

Počas uplynulých týždňov prešli prvé dobrovoľníčky a dobrovoľníci sériou školení. Počas nich čerpali z  už nadobudnutých znalostí mestského terénneho tímu, no absolvovali tiež vzdelávanie v rôznych oblastiach - od kurzu prvej pomoci po deeskaláciu konfliktov, základy práce v teréne či pomoc ľuďom pod vplyvom drog. Služba sa už preniesla do terénu a v nočných hodinách je v centre Bratislavy možné stretnúť tím dobrovoľníkov v zreteľne označených vestách. Počas víkendov – v piatok a sobotu, v čase od 23:00 do 3:00 hodiny ráno sa pohybujú na miestach, ktoré patria k najviac exponovaným z hľadiska koncentrácie ľudí. Ide napríklad o Kollárovo námestie, Obchodnú ulicu, Námestie SNP, Michalskú či Ventúrsku ulicu. Ide súčasne o lokality, ktoré bývajú aj pod zvýšeným dohľadom Mestskej polície Bratislava.

„Cieľom aktivít Nočnej pomoci je spríjemniť zážitok z nočného života, dať mu ľudskejšiu tvár, aby sa návštevníčky a návštevníci mesta v poriadku dostali domov. Služby v teréne potvrdili, že sú situácie, kedy je práve takáto služba nerepresívneho charakteru žiaduca a vítaná. Dvojica dobrovoľníkov pomohla napríklad mladej žene s privolaním taxi služby, pretože mala vybitý mobil, pomáhali tiež turistovi, ktorý sa odčlenil od partie a dobre mu padol pohár vody, mali sme aj prípad, kedy tím asistoval ľuďom pod vplyvom alkoholu, ktorý precenili svoje sily,” priblížila Iveta Chovancová, zástupkyňa riaditeľa Sekcie sociálnych vecí na Magistráte hlavného mesta.

Na službe Nočná pomoc pracovala Sekcia sociálnych vecí hlavného mesta v spolupráci s Mestskou políciou Bratislavy, ktorá má prehľad o najčastejších incidentoch a kedy a kde k nim zvykne dochádzať.

„Návštevníčkami a návštevníkmi nočného života a zábavy sú často mladí ľudia, ale nie výlučne. Nočná pomoc je tu pre všetkých, ktorí ju potrebujú. V žiadnom prípade nenahrádza štandardné záchranné a bezpečnostné zložky, ale odľahčuje ich v prípadoch, kde nie sú potrební. Pri nastavovaní služby sme kládli veľký dôraz na to, aby dobrovoľníci nezabúdali na to, že ich bezpečnosť je prvoradá - zdôrazňujeme im to aj počas školení. Zlatým pravidlom je, že pomáham iným, no vždy v prvom rade dbám na svoju bezpečnosť,“ zdôrazňuje Martin Královič, nočný primátor a poradca primátora pre bezpečnosť.

„Bezpečnosť v meste pre obyvateľov a návštevníkov je pre nás jednou z priorít a tento projekt je spôsob ako bezpečnosť - popri aktivitách Mestskej polície Bratislava, Policajného zboru SR či mestského terénneho tímu - posilniť a možno sčasti aj predísť výjazdom jednotlivých záchranných zložiek. Ide o novú službu, ktorú by sme na základe skúsenosti z tohtoročnej pilotnej sezóny ďalej radi rozvíjali,“ doplnila Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora Bratislavy.

Nábor dobrovoľníčok a dobrovoľníkov bude otvorený ešte počas najbližších dní. Každý, kto má záujem sa môže prihlásiť online a stať sa súčasťou Nočnej pomoci ↗︎.

Požiadavky na dobrovoľníkov sú plnoletosť, dohovorenie sa v anglickom jazyku, prosociálne cítenie. Vzdelanie a prax v oblasti pomáhajúcich profesií, psychológie a podobne sú výhodou. V rámci aktuálnej sezóny bude Nočná pomoc fungovať do konca septembra.

Zdieľať