Deti a mládež

Málo ihrísk, zlé ovzdušie či priveľa áut, spoza ktorých deti nevidno. Mesto začína zbierať podnety od všetkých detí pre ich lepší život v Bratislave

22.11.2022
Aby bolo deti lepšie počuť, hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s UNICEF spustili online platformu Mesto pre deti, cez ktorú môžu deti posielať primátorovi nápady pre lepší život v Bratislave. Získané podnety od najmladších obyvateliek a obyvateľov budú pre mesto dlhodobo cenným zdrojom informácií, ktoré poslúžia ako podklad pre reálne zmeny vo verejnom priestore či fungovaní mestských inštitúcií. Projekt Mesto pre deti je výsledkom partnerstva s UNICEF (Detský fond Organizácie Spojených národov), ktorý s MIB podpísal Memorandum o porozumení. Načasovanie iniciatívy symbolicky súvisí aj so Svetovým dňom detí, ktorý každoročne pripadá na 20. novembra.
Nebezpečná doprava pred školami, obrazy v múzeách umiestnené príliš vysoko, nedostatok ihrísk pre deti vo veku okolo 10 rokov, chýbajúce nápisy v iných jazykoch, znečistené ovzdušie, priveľa áut v uliciach či zatvorené školské dvory po vyučovaní. To je malá ukážka podnetov od detí pre lepšiu Bratislavu. Mesto spustilo projekt, cez ktorý môže vyše 30-tisíc detí rôznych národností žijúcich v hlavnom meste kreatívnym spôsobom poslať primátorovi nápady, čo by sa malo v Bratislave zlepšiť či zachovať, aby sa im tu žilo lepšie. V januári 2023 prebehne veľké vyhodnotenie a autorov najlepších nápadov si pozve primátor Matúš Vallo do svojej kancelárie, kde sa o ich realizácii spoločne porozprávajú. Následne sa podnety budú riešiť na pravidelnej báze.
„Deti sú oveľa spontánnejšie a úprimnejšie v tom, ako vnímajú svet okolo seba. Úprimne som veľmi zvedavý, aké nápady nám pošlú. My dospelí potrebujeme s deťmi oveľa viac komunikovať a počúvať ich názory. Práve pri deťoch si najlepšie uvedomujeme, aké dôležité sú plány pre mesto na ďalšie roky. Projekt je mimoriadny v tom, že dáva hlas tým, ktorí ešte nemajú volebné rozhodovacie právo, aby mohli povedať, čo ich trápi, teší alebo im v meste jednoducho chýba,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Deti môžu svoje nápady posielať vo forme videa, kresby či listu cez online formulár. Vítané sú akékoľvek návrhy na zmeny verejného priestoru v okolí domova, školy, obchodu či obľúbeného ihriska. Podnety sa môžu týkať aj fungovania všetkých mestských organizácií, ako sú Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, ZOO, Mestské lesy v Bratislave, Dopravný podnik Bratislava a ďalšie.
"Participácia detí je jedným z najdôležitejších rozmerov práv detí a UNICEF sa za ňu zasadzuje vo všetkých krajinách a územiach, kde pôsobí. Niekedy zabúdame, že všetci sme kedysi boli deťmi a už vtedy sme mali veľmi silné a cenné názory na svoje okolie. Predsa deti žijú v mestách rovnako ako my. Platforma Mesto pre deti je výnimočnou príležitosťou, ako vypočuť hlas detí a zapojiť ich do rozhodovacích procesov, ktoré sa ich týkajú," povedala Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF Slovensko pre utečencov na Ukrajine.
Cieľom projektu je zvyšovať záujem a angažovanosť detí o svoje mesto, podnietiť ich k väčšej angažovanosti a zodpovednosti, a tiež zlepšovať sociálne začleňovanie detí, ktoré sa nenarodili na Slovensku. Nová platforma má fungovať dlhodobo a podnety sa budú pravidelne vyhodnocovať a posielať príslušným oddeleniam na magistráte. Inšpiráciou je portál Odkaz pre starostu, vďaka ktorému sa darí promptne riešiť rôzne pripomienky od obyvateľov. Aktuálna webová stránka sa plánuje postupne vylepšovať a začiatkom budúceho roka bude preložená aj do ďalších jazykov, ako je angličtina či ukrajinčina.
Projekt Mesto pre deti je výsledkom partnerstva s organizáciou UNICEF, Detským fondom Organizácie Spojených národov, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. MIB podpísal s UNICEF Memorandum o porozumení, ktorého súčasťou je aj platforma [Mesto pre deti](https://mib.sk/mesto-pre-deti na podporu aktívneho zapojenia slovenských, zahraničných aj utečeneckých detí do presadzovania prívetivého a rôznorodého mesta. Memorandum je postavené na princípe práva všetkých detí na zdravie, vzdelávanie, ochranu, začleňovanie a iné služby.
Zdieľať