Projekty

Mesto Bratislava spúšťa druhý ročník projektu Deti pre Bratislavu

8.4.2022

Druhý ročník poskytne priestor na realizáciu dvadsiatich nápadov, s ktorými sa prihlásia “akčné tímy” žiakov bratislavských škôl. Jeden akčný tím môže tvoriť skupina v počte 5 až 20 detí v rámci jedného školského stupňa, ktorú dopĺňa jeden pedagogický člen - učiteľ alebo vychovávateľ. Projektu sa môžu zúčastniť žiaci vo veku 7 až 15 rokov navštevujúci základnú školu, základnú umeleckú školu alebo centrum voľného času. Prihlášky jednotlivých akčných tímov môžu pedagógovia podávať do 12.10.2020, prostredníctvom vyplnenia jednoduchého elektronického formulára, ktorý je možné nájsť tu ↗︎.

V prihláške je okrem kontaktných údajov na pedagóga, ktorý je súčasťou akčného tímu, potrebné popísať nápad, zámer projektu, motiváciu tímu zapojiť sa či v krátkosti priblížiť pozitívne dopady a úžitok projektu pre blízke okolie, mesto či komunitu. Po uzatvorení prihlášok hodnotiaca komisia vyberie dvadsať najlepších nápadov.

„Podobne ako minulý rok je pre nás v rámci projektu cesta hlavným cieľom. Upriamujeme pozornosť na vzdelávanie žiakov základných škôl z Bratislavy, motivujeme ich k vytvoreniu si vzťahu k mestu, najmä k ľuďom, ktorí v ňom žijú a ponúkame im nástroje, ktoré pomôžu pretvoriť ich nápady do reálnych výstupov. Či už ide o zlepšenie školskej záhrady, vytvorenie kompostoviska, či kreatívny pohľad na život ľudí bez domova, chceme v deťoch prebudiť schopnosť pretvoriť nápady v konkrétne projekty, ktoré vedia zlepšiť naše mesto,“ hovorí Dana Kleinert, líderka projektu Deti pre Bratislavu.

V priebehu projektu tak budú mať účastníci možnosť absolvovať nielen workshopy s odborníkmi, skúsenými profesionálmi, či ľuďmi z kreatívneho priemyslu, ktorí sa témam životného prostredia, solidarity a kultúry dlhodobo venujú, ale získať zručnosti, ako svoje nápady dať na papier, odprezentovať a zrealizovať.

Na projekt „Deti pre Bratislavu“ sa napriek dôsledkom pandémie COVID-19 podarilo vďaka prioritám mestských poslancov vyčleniť celkom 60,000 €. „Sme radi že napriek aktuálnej situácií sa po úspešnom prvom ročníku podarilo nájsť spôsob, ako môžeme ďalej podporiť tento projekt. Projekt „Deti pre Bratislavu“ ponúka mladým obyvateľom nášho mesta podieľať sa na zlepšení života v jeho uliciach, čo nám dáva veľký zmysel. V konečnom dôsledku to pre mesto, no hlavne jeho obyvateľov, vytvára vysokú pridanú hodnotu,“ uviedli poslanci Adam Berka a Matej Vagač.

Z celkového rozpočtu je na odmeny pre účastníkov a účastníčky projektu vyčlenených 30,000€, pričom každý z akčného tímu získa odmenu 1,500€, ktorú môže využiť na realizáciu svojho projektu. Odmena je podmienená absolvovaním vopred stanovených workshopov a vytvorením projektového zámeru, prípadne audiovizuálneho diela, s čím im pomôže lektorský tím. Prezentácia projektov je naplánovaná na začiatok decembra. Projekty, ktoré potrebujú dlhší čas na realizáciu, musia byť dokončené najneskôr do 30.5.2021. Dokumentáciu zrealizovaného projektu v dohodnutom rozsahu je nutné zaslať na e-mailovú adresu [email protected] najneskôr mesiac po realizácii. S ohľadom na aktuálnu situáciu je nutné zdôrazniť, že s cieľom minimalizovať riziko nákazy ochorením COVID-19 bude veľká väčšina workshopov prebiehať online.

Pre bližšie informácie súvisiace s podaním prihlášky, obsahom jednotlivých workshopov, priebehom projektu, či konzultáciou sú dostupné na podstránke projektu Deti pre Bratislavu: https://bratislava.sk/sk/deti-pre-bratislavu ↗︎. Realizačný tím je možné kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected]. Všetky podstatné informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke www.bratislava.sk.

Zdieľať