Deti pre Bratislavu

Vyhlasovateľom súťaže je Metropolitný inštitút Bratislava - príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, IČO: 52324940, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava.

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a iných vzdelávacích inštitúcii z Bratislavy vo veku od 7 do 15 rokov. Zapojiť sa do súťaže je možné od 10. októbra 2019 do 15. novembra 2019 vypracovaním a zaslaním projektu na tému Ekológia a verejný priestor a/alebo Kultúra a solidarita. Víťazné projekty budú ocenené finančnou výhrou určenou na realizáciu súťažného projektu.

Účelom súťaže je podpora a vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry, prebiehajúce na základných školách a v inštitúciách, ktoré sú vedené občianskymi združeniami a ktorých oblasť pôsobenia je vzdelávanie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“). Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu projektu v oblasti: „Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra.“


Súvisiaci obsah

Deti pre Bratislavu

Bratislava, 11. novembra 2019 – Zostáva posledný týždeň na zapojenie sa do súťaže „Deti pre Bratislavu“, ktorej vyhlasovateľom je Metropolitný inštitút Bratislavy. Účelom súťaže je podpora a vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry. Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu projektu v oblasti: „Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra.“