Mestské organizácie

Noví členovia predstavenstiev z prvých výberových konaní sú známi

13.5.2022
Do výberového konania na člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. nám bolo doručených 20 kompletných prihlášok. Pred komisiu sa 4.9. postavili traja uchádzači, a to Alexander DOBIÁŠ, Pavel MATOUŠEK a Pavel RUDY. Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Pavla Rudyho za člena predstavenstva OLO.
V rovnaký deň, teda 4.9.2019 sa uskutočnilo aj výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komisia postupne vypočula 4 uchádzačov o toto miesto, konkrétne Viktor PRIMUS, Emerich ŠINKA, Ladislav TRUČKA, Denisa VOLEKOVÁ. Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Emericha Šinku za člena predstavenstva BVS.
V ďalšom výberovom konaní z 5.9.2019 boli vypočutí uchádzači o pozíciu člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – Dopravného podniku Bratislava, a.s. Pred komisiou sa predstavili piati uchádzači: Ivan BOŠŇÁK, Marián KOLEMBUS, Michal KOPPER, Miroslav UHRÍN, Silvester ZEMES. Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Ivana Bošňáka za člena predstavenstva DPB.
Prvú štvorku uskutočnených výberových konaní na členov predstavenstiev uzatvára výber na pozíciu člena predstavenstva – zodpovedného za technický úsek (CTO) – spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Toto výberové konanie sa uskutočnilo minulý týždeň v piatok 13. 9. 2019. O pozíciu sa uchádzalo 14 záujemcov. Na základe revízie životopisov a rozhovorov s uchádzačmi boli na vypočutie pred komisiu pozvaní štyria uchádzači: Matúš BABKA, Tomáš MURAJDA, Andrej RUTKOVSKÝ, Juraj SCHWARZ. Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Andreja RUTKOVSKÉHO za člena predstavenstva OLO.
Všetky podrobné informácie o týchto výberových konaniach, vrátane životopisov uchádzačov vypočutých pred komisiou a zápisníc z výberových konaní nájdete na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii. Keďže si ctíme zásadu transparentnosti, rozhodli sme sa nad rámec nových pravidiel výberových konaní zverejniť aj mená všetkých prihlásených uchádzačov, s výnimkou tých, ktorí odvolali súhlas so spracovaním osobných údajov. Tento zoznam nájdete rovnako na uvedenom linku pod konkrétnym výberovým konaním.
Pre informáciu uvádzame aj termíny ďalších výberových konaní:
  Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy sa uskutoční 25.9.2019 o 8:00 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.
  Výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický úsek a infraštruktúru spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. sa bude konať 27.9.2019 od 8:00 (neverejná časť) a následne od 9:30 verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca.
  Výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický a prevádzkový úsek (CTO) spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. sa bude konať 30.9.2019 od 8:00 (neverejná časť) a následne od 9:30 verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca.
  Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Marianum sa bude konať 10.10.2019 o 13:00 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.
  Výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za obchod (CSO) spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. sa uskutoční 11.10.2019 od 8:00 (neverejná časť), 9:30 verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca.
  Výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za infraštruktúru (CIO) spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. sa bude konať 15.10.2019 od 8:00 (neverejná časť) a 9:30 verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca.
Budeme radi, ak verejnosť bude sledovať aj ďalšie plánované výberové konania, oboznámi sa so životopismi uchádzačov, ktoré postupne zverejňujeme k jednotlivým obsadzovaným pozíciám a poskytne nám spätnú väzbu na ich integritu. Rovnako sa potešíme aj účasti verejnosti priamo na výberových konaniach, kde je priestor položiť uchádzačom konkrétne otázky.
Zdieľať