Po daňové výmery si nebude potrebné ísť na poštu

19.5.2022
Daňové výmery za daň z nehnuteľností sú za štandardných okolností doručované do vlastných rúk. V prípade hlavného mesta hovoríme o približne 200 000 daňovníkoch-fyzických osôb, z ktorých len približne 8 000 má zriadenú elektronickú schránku. Ak by teda rozhodnutia boli doručované do vlastných rúk, v prípade Bratislavy by to znamenalo, že asi 192 000. daňovníkov by si buď muselo prevziať zásielku od doručovateľa, alebo by museli ísť na poštu prevziať si rozhodnutie osobne. V snahe predísť takejto situácii a po posúdení všetkých okolností sa vedenie mesta preto rozhodlo, že v prvom kole budú daňové výmery zasielané prostredníctvom obyčajnej pošty. S ich rozposielaním sa začne prvý májový týždeň.
Zároveň naďalej platí zámer mesta, aby splatnosť dane z nehnuteľností bola pre všetkých občanov a živnostníkov automaticky rozdelená na tri splátky. Samozrejme, v prípade ak niekto bude mať záujem zaplatiť splátku naraz, táto možnosť zostane zachovaná. Zaplatenie dane z nehnuteľností, resp. jej prvej splátky bude správca dane kontrolovať koncom júna. V prípade, ak daňovník sumu neuhradí v tomto termíne, rozhodnutie mu bude zaslané opätovne, avšak už doporučene do vlastných rúk. Splatnosť druhej splátky dane z nehnuteľností je nastavená na 30.9. a tretej 30.11..
Mesto Bratislava bude tento rok aj vďaka príjmom z dane z nehnuteľností opravovať viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Vďaka vyšším príjmom bude môcť mesto napríklad v roku 2020 opraviť dodatočných 45km jazdných pruhov ciest. Z navyše získaných peňazí má byť realizovaných aj ďalších viac ako 30 projektov, ktoré skvalitnia verejný priestor v Bratislave. Zoznam všetkých ciest, chodníkov a verejných priestorov, ktoré z týchto peňazí mesto opraví počas roku 2020, bude priebežne aktualizovaný na stránke www.bratislava2020.sk aj spolu s odpočtom ich plnenia.
Zdieľať