Proti larvám komárov zasahujeme v Bratislave už niekoľko sezón účinným larvicídom BTI v čo najkratšom čase všade tam, kde je to možné. Vďaka BTI môžeme zasahovať dokonca aj v 3. a 4. stupni ochrany - teda tam, kde by sme škodlivým chemickým postrekom zasiahnuť nemohli.

Ako to celé prebieha? Základy vám zhrnieme do troch krokov:

  • Monitoring vykonávajú naši zamestnanci a zamestnankyne a v hlavnej komárej sezóne sa pridávajú aj školené dobrovoľníčky a dobrovoľníci (Lovci komárov). Základom sú odbery v teréne pomocou odberných žufaniek. Namerané počty lariev zaznačujeme do appky, dáta následne vyhodnotia naši špecialisti, ktorí v prípade nadlimitných hodnôt okamžite vysielajú na zásah našich sypačov.
  • Sypanie larvicídu BTI prebieha v aktívnych liahniskách či už ručne, pomocou chrbtových chrličov, alebo prostredníctvom dronov či helikoptéry sypú účinný larvicíd BTI na liahniská.
  • Pozásahová kontrola – pomocou odberných žufaniek odoberáme vzorky v liahniskách, kde sme zasiahli a kontrolujeme účinnosť zásahu. Pri správnom načasovaní (kým sú komáre v štádiu larvy) BTI eliminuje až 100% lariev v liahnisku.

„Biologická regulácia populácie komárov a monitoring liahnísk k,ú. Bratislava“ bol v roku 2023 čiastočne financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu vo výške 67 135,65 eur.

A čo je to vlastne BTI?

BTI (bacillus thuringiensis israelensis) sa získava z baktérie žijúcej v pôde a efektívne eliminuje larvy komárov, pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Použitím selektívneho larvicídu BTI chránime seba a to, čo v Bratislave milujeme, no s komármi nemáme zľutovanie. Výhodou BTI je, že je pri jeho aplikácii v správnom čase a správnej koncentrácii je až 100 % účinný voči larvám komárov v liahniskach – komáre teda eliminujeme ešte predtým, ako nám môžu piť krv. Vďaka BTI môžeme navyše zasahovať aj v 3. a 4. stupni ochrany – teda tam, kde by sme škodlivým chemickým postrekom zasiahnuť nemohli. Samotný postrek/posyp BTI vykonávajú naši sypači na základe predchádzajúceho monitoringu v závislosti od terénu ručne, pomocou chrbtových postrekovačov, alebo dronmi. Napríklad v susednom Rakúsku využívajú práve BTI už od roku 2005.

Robíme skutočne všetko preto, aby nám komáre čo najmenej znepríjemňovali život. Chrbtové chrliče BTI, člny, drony, dokonca aj zásah helikoptérou. ALE. Komáre sa liahnu často aj na dvoroch a záhradkách - teda tam, kde zasiahnuť nemôžeme. Preto sme spravili možné aj nemožné na to, aby boli tablety BTI autorizované pre domácnosti a aby ste tak mohli ochrániť svoju záhradu. Tento rok sme preto opäť pripravili pre ľudí v záhradkárskych oblastiach a rodinných domoch účinné BTI tablety, ktorými eliminujú larvy komárov v sudoch s vodou či nezarybnených jazierkach v záhradách ešte skôr ako sa z nich vyliahnu komáre. S distribúciou začneme v apríli.

Cieľom biologickej regulácie komárov prostredníctvom BTI je posilňovať ochranu biodiverzity, životného prostredia a ľudského zdravia na území Bratislavy a pozitívne stimulovať verejnú akceptáciu environmentálne zodpovednej metódy a adaptovať ju za účasti verejnosti.

environmentalny fond.png