Bratislavské fašiangy

Fašiangy, ktoré sa začínajú deň po Troch kráľoch a vymedzuje ich pohyblivý utorok pred Popolcovou stredou, sa zvykli sláviť aj v mestách – ich oslavy mali v mestskom prostredí špecifickú podobu. O fašiangovú zábavu sa v minulosti pričinili najmä rôzne remeselnícke cechy, spolky a združenia, ktoré organizovali sprievody v maskách, turnaje či tanečné zábavy. Oslavy fašiangov sa v mestách neskôr spájali predovšetkým s organizovaním plesov a bálov.

Hlavné mesto sa v roku 2023 rozhodlo nadviazať na tradície z minulosti a prostredníctvom zapojenia rôznych skupín a komunít obyvateľstva ukázať, aký multikultúrny charakter má mesto v súčasnosti. Podujatie Bratislavské fašiangy ↗︎ v spolupráci s hlavným mestom realizuje a dramaturgicky zastrešuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ↗︎.

Bratislvské fašiangY - hráč na basu
Bratislavské fašiangy - sprievod na Hlavnom námestí
Bratislavské fašiangy - predstavenie na Hviezdoslavovom námestí

Cena primátora Bratislavy

Udeľovanie najvýznamnejšieho mestského ocenenia obyvateľkám a obyvateľom mesta, ktorí vo svojom odbore, svojimi činmi a ideami prispeli výnimočným spôsobom k dobru a blahu Bratislavy. Kandidátky a kandidátov na cenu vyberá primátor na základe podnetov od občanov. Nominácie reprezentujú tradičné bratislavské povolania a medzi nimi najmä tie, ktorým sa často neujde širšia pozornosť. Cenu primátora v spolupráci s hlavným mestom organizačne zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ↗︎.

Cena primátora 2022
Primátor Bratislavy s jedným z ocenených Cenou primátora 2023 spisovateľom Dušanom Dušekom
+7
fotografií

Bratislavské mestské dni

Tradícia, prečo sa na deň svätého Juraja mesto otvára svojim obyvateľom, obyvateľkám, návštevníkom i návštevníčkam, sa viaže na históriu nášho mesta. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania a meštianky Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta. Mesto Bratislava sa od roku 2003 inšpirovalo mestskou tradíciou a pravidelne okolo 24. apríla uskutočňuje celomestské podujatie Bratislavské mestské dni ↗︎, predtým s názvom Bratislava pre všetkých.

Víkend plný zážitkov otvára každoročne symbolické odpečatenie brán s historickým sprievodom za účasti primátora, pokračuje sprístupnením Primaciálneho paláca pre verejnosť, otvorením priestorov mestských organizácií, ktoré prezentujú svoju prácu a činnosť, a zároveň ponúkajú bohatý kultúrny program. Do víkendového podujatia sa svojím programom zapájajú aj mestské časti, bohatý kultúrny program každoročne čaká návštevníčky a návštevníkov na území celej Bratislavy. Bratislavské mestské dni organizačne zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ↗︎ v spolupráci s mestskými kultúrnymi organizáciami, mestskými podnikmi, mestskými časťami a desiatkami aktérov bratislavskej nezriaďovanej kultúrnej scény.

Bratislavské mestské dni - koncert na Hlavnom námestí
Bratislavské mestské dni - koncert na Hviezdoslavovom námestí
Bratislavské mestské dni - dvadielko pre deti v Sade Janka Kráľa
Bratislavské mestské dni - lietajúce objekty v uliciach Bratislavy

Bratislavské kultúrne leto

Neodmysliteľnou súčasťou letnej Bratislavy je najväčší a najstarší mestský festival – Bratislavské kultúrne leto ↗︎. Koná sa tradične od júna do septembra a jeho cieľom je prezentovať Bratislavu ako moderné mesto, ktoré intenzívne žije kultúrou. Multižánrová programová ponuka oslovuje všetky vekové kategórie a zároveň povzbudzuje návštevníkov a návštevníčky k objavovaniu mesta. Program nie je sústredený len v historickom centre, ale aj na menej obvyklých miestach, novoobjavených verejných priestranstvách, či v mestských častiach. Medzi festivalové stálice Bratislavského kultúrneho leta už roky patria Letné gala SND, Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, Viva Musica!, Katedrálny organový festival či Letné shakespearovské slávnosti.

Bratislavské mestské dni - dobové súboje na koňoch v Sade J. Kráľa
Bratislavské mestské dni - divadielko pre deti
Vystúpenie huslistu na kultúrnom lete
Kultúrne leto v Sade Janka Kráľa

Festival mladého vína

Mesto Bratislava pokračuje v dlhoročnej tradícii prezentovania a ochutnávania mladého vína a nadväzuje na už v minulosti organizované Svätomartinské dni. Sviatok sv. Martina je totiž už od čias Rakúsko-Uhorska spájaný práve s vinárskou tradíciou. Presne 11. novembra sa nielen u nás, ale aj v susednom Česku a Rakúsku, otvárajú prvé vína tohtoročnej úrody. Podľa tradície víno z úrody daného roka požehnáva cirkevný hodnostár.

Hlavné mesto chce aj týmto festivalom posilňovať historické povedomie Bratislavčaniek a Bratislavčanov o tradíciách mesta a prezentovať prácu lokálnych vinárov a ich úrody. História vinohradníctva a vinárstva v regióne Bratislavy siaha takmer 3 000 rokov do minulosti a dlhé storočia bol najvýznamnejším vinohradníckym regiónom Slovenska. V 16. až 18. storočí mala Bratislava najväčšiu výmeru vinohradov a bola najväčším producentom vína na území Slovenska. Festival mladého vína ↗︎ organizačne zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ↗︎.

Festival mladého vína 2022 - koncert na Nádvorí J. Nepomuka
Festival mladého vína 2022 - vinárka nalieva víno
Festival mladého vína 2022 - dav na Nádvorí Primaciálneho paláca
Festival mladého vína 2022 - dav na Nádvorí Primaciálneho paláca

Bratislavské Vianoce

Do hlavného mesta dorazí vianočná atmosféra štyri týždne pred Vianocami. Na námestí sa slávnostne rozsvieti vianočný stromček a otvoria sa brány Vianočného Hlavného trhu. V stánkoch každoročne nájdete širokú ponuku dobrého jedla, chutné nápoje, kúpite darčeky pre svojich blízkych a vyberiete si aj z pestrého sortimentu výrobkov chránených dielní a neziskových organizácií.

V meste vyrastie Vianočný les. Deti z bratislavských základných, umeleckých a špeciálnych škôl ozdobia stromčeky vlastnými originálnymi dekoráciami. Bratislavské Vianoce chcú spríjemniť adventné obdobie v meste a ponúknuť zážitok čarovnej sviatočnej atmosféry, ktorá myslí na všetky skupiny obyvateľov a obyvateliek nášho mesta. Adventné koncerty, programy pre deti, charitatívne zbierky a mnoho ďalších podujatí sa každoročne koná na celom území Bratislavy aj vďaka zapojeniu mestských organizácií. Bratislavské Vianoce ↗︎ od roku 2022 technicky, dramaturgicky a organizačne zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ↗︎.

Vianoce v Bratislave - ozdobovanie vianočných stromčekov na Primaciálnom námestí
Vianočné trhy - pohľad na dav na Hlavnom námestí
Vianočné trhy - koncert detí na pódiu
Vianočné trhy - pohľad na dav na Hlavnom námestí

Súvisiace články

 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 19.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce v sobotu nekončia

  Čítať viac
 • 13.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce bez bariér

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 19.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce v sobotu nekončia

  Čítať viac
 • 13.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce bez bariér

  Čítať viac