Medzinárodná spolupráca

Členstvo v medzinárodných organizáciách a sieťach miest

Bratislava je členom viacerých medzinárodných organizácií, sietí miest a medzinárodných iniciatív.

Čo je najväčším prínosom členstva v takzvaných multilaterálnych zoskupeniach miest?

    Prepájanie relevantných kontaktov,
    možnosť zapojenia sa do projektov spolupráce,
    podieľanie sa na hľadaní riešení,
    ale najmä prístup k širšej databáze informácií a skúseností viacerých partnerov.
Mesto tak má možnosť inšpirovať sa hneď niekoľkými riešeniami, ktoré sú v jeho podmienkach využiteľné. Na druhej strane aktívnou účasťou sa mesto môže v povedomí partnerov zviditeľniť a posilniť svoj hlas, či už v regionálnom, európskom, či dokonca celosvetovom meradle.
Medzinárodné siete miest sú buď všeobecné a zamerané na široké spektrum tém, alebo užšie špecializované na konkrétnu sféru či spoluprácu v danej tematickej oblasti.