Obchodné spoločnosti mesta

Bratislavská integrovaná doprava

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. bola založená 30. júna 2005 s cieľom integrovať dopravné služby v bratislavskom regióne. Podľa spoločenskej zmluvy je jej 65% vlastníkom Bratislavský samosprávny kraj a 35% vlastníkom Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2009 zmenila svoju právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Jej základné imanie je vo výške 33,195€.
Spoločnosť zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu integrovanej dopravy na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy - hl. mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj s rozhodujúcimi dopravcami v regióne – Dopravným podnikom Bratislava, Slovak Lines, Železničnou spoločnosťou Slovensko. Do projektu sa postupne budú môcť pripojiť aj ďalšie dopravné spoločnosti.
Od spustenia integrovanej dopravy má spoločnosť na starosti aj koordináciu dopravnej obslužnosti tak, aby sa zachovávali.
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. úzko spolupracuje s integrátormi verejnej dopravy z Českej republiky - od roku 2006 je členom České asociáce organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD). Najužšie kontakty má so spoločnosťou KORDIS JMK, spol. s r. o., ktorá riadi integrovaný dopravný systém v Juhomoravskom kraji a so spoločnosťou Koordinátor ODIS s.r.o., ktorá riadi Integrovaný dopravný systém v Moravskoslezkom kraji.
V blízkej budúcnosti má záujem rozvíjať spoluprácu v rámci cezhraničnej spolupráce susedných dunajských regiónov v rámci Centrope - predovšetkým s rakúskym Verkehrsverbund Ost-Region (VOR).

Kontakt

Adresa: Bratislavská integrovaná doprava Jašíkova 2 821 03 Bratislava
Web: www.bid.sk Facebook: @idsbk.sk
+ 421 2 48 291 680
zavolať
info@bid.sk
napísať