Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.563/1997 zo dňa 26.6.1997 bol schválený zámer založenia obchodnej spoločnosti na prípravu nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a následne dňa 20.10.1997 bola akciová spoločnosť METRO Bratislava a.s. zapísaná do obchodného registra. V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť plnila o.i. funkciu investora nosného systému MHD ako aj nadväzných a doplnkových stavieb systému, zabezpečovala jeho prípravu, realizáciu a prípravu jeho prevádzky. Stopercentným akcionárom bolo hlavné mesto SR Bratislava.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. je od začiatku činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava, sprostredkovateľská a inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve a veľkoobchodná a maloobchodná činnosť.

Akciovú spoločnosť v roku 1998 bratislavský magistrát poveril aj investorskou a organizačnou činnosťou súvisiacou so stavbou piateho bratislavského mosta cez Dunaj.

Vo februári 2001, vstupom Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií do spoločnosti došlo i k zvýšeniu jej základného imania. V súčasnosti sú akcionármi spoločnosti - Hlavné mesto SR (66%) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34%). Vklad majetku štátu bude využitý pre čiastočné financovanie rozvojových programov mesta najmä v oblasti dopravy a pomôže znížiť rozpočtový deficit mesta.

Adresa: METRO Bratislava, a. s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa: METRO Bratislava, a. s. Muchovo nám. 12 852 71 Bratislava

Vedenie

Ing. Zuzana Kolman Šebestová

Predsedníčka predstavenstva

Životopis (pdf) ↗︎

Ing. arch. Ľubica Dubeňová

Členka predstavenstva

Životopis (pdf) ↗︎

PhDr. Boris Tahy

Člen predstavenstva

Mgr. Milan Csaplár

Člen predstavenstva

Mgr. Albín Mráz

Člen predstavenstva

Životopis (pdf) ↗︎

Zloženie akcionárov

Hlavné mesto SR Bratislava

podiel akcií: 66%

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

podiel akcií: 34%

Transparentné výberové konania

2024 Predseda predstavenstva

2023 Predseda predstavenstva

Dokumenty

Výročné správy

 • 202219. 04. 2024 • PDF • 1,88 MB
  Stiahnuť
 • 202119. 04. 2024 • PDF • 1,4 MB
  Stiahnuť
 • 202001. 08. 2022 • PDF • 6,99 MB
  Stiahnuť
 • 201922. 02. 2022 • PDF • 7,17 MB
  Stiahnuť
 • 201822. 02. 2022 • PDF • 2,64 MB
  Stiahnuť
 • 201722. 02. 2022 • PDF • 6,5 MB
  Stiahnuť
 • 201622. 02. 2022 • PDF • 1,53 MB
  Stiahnuť
 • 201522. 02. 2022 • PDF • 3,63 MB
  Stiahnuť
 • 202219. 04. 2024 • PDF • 1,88 MB
  Stiahnuť
 • 202119. 04. 2024 • PDF • 1,4 MB
  Stiahnuť
 • 202001. 08. 2022 • PDF • 6,99 MB
  Stiahnuť
 • 201922. 02. 2022 • PDF • 7,17 MB
  Stiahnuť
 • 201822. 02. 2022 • PDF • 2,64 MB
  Stiahnuť
 • 201722. 02. 2022 • PDF • 6,5 MB
  Stiahnuť
 • 201622. 02. 2022 • PDF • 1,53 MB
  Stiahnuť
 • 201522. 02. 2022 • PDF • 3,63 MB
  Stiahnuť