Ostatné organizácie

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Bratislava Tourist Board (BTB) je organizácia cestovného ruchu, ktorá od roku 2011 pozýva do nášho mesta turistov z celého sveta i z rôznych kútov Slovenska. Zabezpečuje aj komplexný destinačný manažment cestovného ruchu v Bratislave.
Hlavným poslaním je propagácia Bratislavy ako celoročne zaujímavej destinácie najmä v zahraničí. BTB realizuje aj množstvo aktivít na podporu domáceho turizmu a zatraktívnenie ponuky trávenia voľného času pre obyvateľov a obyvateľky Bratislavy.
Inšpirujte sa tipmi na trávenie voľného času v Bratislave na webe visitbratislava.com