Podnety verejného osvetlenia

Aby sme sme vám zjednodušili zorientovanie sa v podávaní podnetov, ktoré sa týkajú verejného osvetlenia, uvádzame ich jednotlivé kategórie.

Poruchy osvetlenia

Čo sú poruchy osvetlenia?

Poruchy osvetlenia odstrániteľné v rámci bežnej údržby.

 • Svietidlo nesvieti
 • Viacero svietidiel nesvieti
 • Celá lokalita/oblasť nesvieti

Komu hlásiť podnet? Aký je postup nahlasovania?

Poruchy verejného osvetlenia môžete nahlásiť cez online formulár ↗︎.

Postup:

 1. Vyberte bod na mape a kliknite na tlačidlo "Nahlásiť podnet".
 2. Následne sa vám otvorí nové okno príslušného svetelného miesta s formulárom a ďalšími možnosťami popisu poruchy.
 3. Po väčšom priblížení sa na mape zobrazia svetelné miesta, po ďalšom priblížení sa zobrazia aj čísla týchto svetelných miest.

Ako rýchlo bude podnet vybavený?

Bodové poruchy na miestnych komunikáciách MK I., II., III., IV. triedy (1 nesvieti):

 • MK I. a II. – do 5 dní
 • MK III. a IV. – do 14 dní

Lokálne poruchy (3 a viac nesvieti):

 • prvý zásah do 24 hodín
 • odstránenie poruchy do 5 dní (v závislosti od závažnosti poruchy)

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?

V prípade pretrvávajúcej poruchy zašlite urgenciu s predmetom správy „PORUCHA – URGENCIA“ na [email protected].

Havárie osvetlenia

Čo sú havárie osvetlenia?

Prípady, kedy poškodenie VO predstavuje bezprostredne ohrozenú bezpečnosť, zdravie a majetok ľudí.

 • Poškodený stožiar (naklonený stožiar, kde je narušená statika)
 • Poškodené svietidlo (napr. visiace, rozbité)
 • Poškodený napájací systém (napr. visiaci/trčiaci kábel)

Komu hlásiť podnet?

Technické siete Bratislava, a. s.: +421 2 32 332 332 Bezplatná infolinka: +421 800 555 575

Ako rýchlo bude podnet vybavený?

 • Do 2 hodín zaistenie, zabezpečenie funkčnosti nadväzujúceho zariadenia, odstránenie bezprostredného nebezpečenstva v závislosti od dostupnosti
 • Na základe objednávky uvedenie do pôvodného stavu do 60 dní, v ojedinelých prípadoch aj viac (v závislosti od dostupnosti náhradných dielov)

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?

V prípade pretrvávajúceho stavu po havárii zašlite urgenciu s predmetom správy „HAVÁRIA – URGENCIA“ na [email protected].

Nevyhovujúce osvetlenie

Čo je nevyhovujúce osvetlenie?

 • Príliš silné osvetlenie (napr. silno svietiace do okien, potrebný iný typ svietidla)
 • Kolízia so zeleňou (napr. konáre stromov zakrývajú osvetlenie, potrebné orezať zeleň, resp. preložiť osvetlenie)

Komu hlásiť podnet?

Podnet na nevyhovujúce osvetlenie je možné nahlásiť cez online formulár ↗︎.

Ako rýchlo bude podnet vyriešený?

Predpokladaná doba vyriešenia podnetu je 7 - 14 dní.

 • preverenie technickej realizovateľnosti
 • na základe objednávky uvedenie do pôvodného stavu do 14 dní, v ojedinelých prípadoch aj viac (v závislosti od dostupnosti náhradných dielov)

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?

V prípade dlhodobo neriešeného podnetu zašlite urgenciu s predmetom správy „NEVYHOVUJÚCE - URGENCIA“ na [email protected].

Chýbajúce osvetlenie

Čo je chýbajúce osvetlenie?

 • Napr. ak v danej lokalite úplne absentuje osvetľovacia sústava (je potrebné ju dobudovať)

Komu hlásiť podnet?

Podnet je potrebné nahlásiť na [email protected].

Ako rýchlo bude podnet vybavený?

V závislosti od rozsahu, opodstatnenosti (priority), technickej realizovateľnosti a finančných možností mesta v priebehu 6 - 12 mesiacov.

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?

V prípade dlhodobo neriešeného podnetu zašlite urgenciu s predmetom správy „INVESTÍCIA – URGENCIA“ na [email protected].