Bratislavská vodárenská spoločnosť

Obchodná spoločnosť

Spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 2.10.2002, spis č. KM–1306/2002.

Spoločnosť je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava). Do základného imania BVS a. s. bol vložený celý majetok zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Akcionármi spoločnosti sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava.


Vedenie

Vedenie


Kontaktné údaje

Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48
826 46 Bratislava

+421 850 123 122

http://www.bvsas.sk/sk/

sluzby@bvsas.sk

Komentáre