Live prenos z výberových konaní do mestských príspevkových organizácií


Plánované výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) sa uskutoční 10.3.2020 bez fyzickej účasti verejnosti. Otázky bude možné klásť cez slido.com pod event kódom „vkstarz“. Z verejnej časti bude zabezpečený live prenos na internet na stránku https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii

 

Live vysielanie bude prebiehať od 12:00 hod.

 

Rovnaké opatrenia budú platiť aj na ďalších výberových konaniach do mestských príspevkových organizácií, o podrobnostiach budeme priebežne informovať.

Súvisiaci obsah

Komentáre