Mesto Bratislava a Nadácia mesta Bratislavy podporia kultúru a komunity aj v roku 2021


Grantový program Strategická podpora kultúrnych podujatí je určený pre etablované podujatia realizované v hlavnom meste - festivaly, prehliadky a pod., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta. Zároveň ide o podujatia, ktoré sú dostupné pre širokú verejnosť a majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta. Podujatia musia stabilne fungovať a byť realizované minimálne 3 roky a trvať aspoň 2 dni. Žiadosti je možné podávať do 25. januára 2021, hlavné mesto na podporu v programe vyčlenilo 130 000 eur.

 

„Sme si vedomí, že aj v roku 2021 možno očakávať neistotu spojenú s pandémiou a obmedzeniami, ktoré prináša. Považujeme však za dôležité prispievať systematickou podporou k udržateľnosti spolupráce medzi tvorivými a produkčnými tímami, ktoré disponujú skúsenosťami a know-how v pandémiou tak výrazne zasiahnutej oblasti, akou je realizácia kultúrnych podujatí,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry a správkyňa Nadácie mesta Bratislavy, Zuzana Ivašková.

 

Výber víťazných projektov bude prebiehať aj v budúcom roku dvojkolovo. V prvom kole odborní hodnotitelia posúdia každý projekt po obsahovej stránke na základe hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej výzve programu. Všetky projekty, ktoré postúpa do druhého kola, budú prezentované grantovej komisii pred širokou verejnosťou na začiatku marca 2021. Víťazné projekty vyberie grantová komisia a schvaľovať ich bude mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom zastupiteľstve.

 

Viac informácií na: https://bratislava.sk/sk/strategicka-podpora-kulturnych-podujati

 

V podpore kultúry a komunít pokračuje aj Nadácia mesta Bratislavy, ktorá zverejnila harmonogram výziev pre rok 2021. Aj tento rok podporí v oblasti kultúry a komunít kvalitné projekty v celkovej alokácii 600 000 eur. Tak ako v roku 2020, aj v budúcom roku sa bude nadácia zameriavať prevažne na podporu kultúry, komunitných iniciatív, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií. V priebehu januára a februára budú postupne vyhlásené výzvy v grantových programoch KULTÚRA, KOMUNITY a v štipendijnom programe UMENIE. Pripravené sú tiež spolupráce, ktoré nadácia predstaví začiatkom roka, ako aj nová oblasť podpory v grantovom programe Kultúra, zameraná na rozvoj kapacít organizácií.

 

Viac informácií a harmonogram výziev pre rok 2021 nájdete na: https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy

Súvisiaci obsah

Komentáre