Personálne zmeny v mestských podnikoch a organizáciách


Nových členov predstavenstiev sme vyberali rovnako ako šéfov mestských podnikov v transparentných výberových konaniach. Pripravili sme jasné pravidlá viackolového výberu, nechali ich schváliť mestským zastupiteľstvom, oslovili sme do výberových komisií najlepších odborníkov a transparentne sme informovali o postupe celého výberu. Rovnako sme postupovali aj v prípade výberových konaní na pozície riaditeľov mestských príspevkových organizácií.

 

Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity a hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov. Následne na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve konkrétnych kandidátov na tieto pozície.

 

Tento výber dnes potvrdili v hlasovaní aj mestskí poslanci.

Za člena predstavenstva – zodpovedného za obchod (CSO)Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválili vymenovanie Ladislava Kizaka.

Za člena predstavenstva – zodpovedného za technický úsek a infraštruktúru (CTO)Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválili vymenovanie Miroslava Kollára.

Za člena predstavenstva – zodpovedného za technický a prevádzkový úsek (CTO)Dopravného podniku Bratislava, a.s. schválili vymenovanie Milana Donovala.

Za člena predstavenstva –– zodpovedného za infraštruktúru (CIO)  – Dopravného podniku Bratislava, a.s. schválili vymenovanie Michala Halomiho.

Za riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy na dobu jedného roka schválili vymenovanie Borisa Šramka.

 

Výberové konanie na miesto šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy sa zopakuje. Napriek úspešnému výberovému konaniu na túto pozíciu nedošlo s vybraným uchádzačom k dohode pri rokovaniach o možnostiach nástupu a platových podmienkach. Metropolitný inštitút do vymenovania nového riaditeľa dočasne povedenie Ján Mazúr z Kancelárie riaditeľa magistrátu. Jeho nomináciu rovnako dnes hlasovaním potvrdili poslanci mestského zastupiteľstva.

 

Všetky podrobné informácie o týchto výberových konaniach, vrátane životopisov uchádzačov vypočutých pred komisiou a zápisníc z výberových konaní, je možné nájsť na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii.

 

V otvorených výberových konaniach pokračujeme ďalej. Do konca roka plánujeme vyhlásiť výberové konania na riaditeľov/riaditeľky Galérie mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Začiatkom budúceho roka budú nasledovať výberové konania na pozície riaditeľa/riaditeľky Správy telovýchovných a rekreačných zariadení, Zoologickej záhrady Bratislava, Mestskej knižnice v Bratislave, Mestského múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu na ochranu pamiatok.

 

Budeme radi, ak aj naďalej bude verejnosť sledovať plánované výberové konania, oboznámi sa so životopismi uchádzačov, ktoré postupne zverejňujeme k jednotlivým obsadzovaným pozíciám a poskytne nám spätnú väzbu na ich integritu. Rovnako sa potešíme aj účasti verejnosti priamo na výberových konaniach, kde je priestor položiť uchádzačom konkrétne otázky.

 

Zároveň pracujeme na vytvorení jasných, objektívnych, realistických, no ambicióznych výkonnostných kritériách úspechu mestských podnikov aj organizácií. Tieto kritériá budú riadne zverejnené a budú hlavným mestom dôsledne vyhodnocované. Len na podklade dosiahnutia kritérií – ukazovateľov bude možné poskytovať vedeniu výkonnostnú odmenu. Neplnenie výkonnostných kritérií zakladá hlavnému mestu právo na odvolanie vedenia.

Súvisiaci obsah

Komentáre