Po daňové výmery si nebude potrebné ísť na poštu


Daňové výmery za daň z nehnuteľností sú za štandardných okolností doručované do vlastných rúk. V prípade hlavného mesta hovoríme o približne 200-tis. daňovníkoch-fyzických osôb, z ktorých len približne 8-tis. má zriadenú elektronickú schránku. Ak by teda rozhodnutia boli doručované do vlastných rúk, v prípade Bratislavy by to znamenalo, že asi 192-tis. daňovníkov by si buď muselo prevziať zásielku od doručovateľa, alebo by museli ísť na poštu prevziať si rozhodnutie osobne. V snahe predísť takejto situácii a po posúdení všetkých okolností sa vedenie mesta preto rozhodlo, že v prvom kole budú daňové výmery zasielané prostredníctvom obyčajnej pošty. S ich rozposielaním sa začne prvý májový týždeň.

Zároveň naďalej platí zámer mesta, aby splatnosť dane z nehnuteľností bola pre všetkých občanov a živnostníkov automaticky rozdelená na tri splátky. Samozrejme, v prípade ak niekto bude mať záujem zaplatiť splátku naraz, táto možnosť zostane zachovaná. Zaplatenie dane z nehnuteľností, resp. jej prvej splátky bude správca dane kontrolovať koncom júna. V prípade, ak daňovník sumu neuhradí v tomto termíne, rozhodnutie mu bude zaslané opätovne, avšak už doporučene do vlastných rúk. Splatnosť druhej splátky dane z nehnuteľností je nastavená na 30. septembra a tretej 30. novembra.

Mesto Bratislava bude tento rok aj vďaka príjmom z dane z nehnuteľností opravovať viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Vďaka vyšším príjmom bude môcť mesto napríklad v roku 2020 opraviť dodatočných 45 km jazdných pruhov ciest. Z navyše získaných peňazí má byť realizovaných aj ďalších viac ako 30 projektov, ktoré skvalitnia verejný priestor v Bratislave. Zoznam všetkých ciest, chodníkov a verejných priestorov, ktoré z týchto peňazí mesto opraví počas roku 2020, bude priebežne aktualizovaný na stránke www.bratislava2020.sk aj spolu s odpočtom ich plnenia.

Súvisiaci obsah

Komentáre