V Bratislave sa uskutoční výberové konanie na náčelníka Mestskej polície


Výberové konanie na pozíciu náčelníka Mestskej polície sa uskutoční v pondelok 14. septembra 2020. V nadväznosti na preventívne opatrenia v súvislosti s epidemickou situáciou mesto pristúpilo k zmenám vo výberovom procese na pozície riaditeľov mestských organizácií. Výberové konania prebiehajú bez fyzickej účasti verejnosti. Otázky však bude možné klásť cez webstránku sli.do.

Z verejnej časti vypočutia kandidátov bude zabezpečený live prenos na stránkach zastupitelstvo.sk a https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii. Live vysielanie bude prebiehať od 13:00 hod.

Každý kandidát má priestor 15 minút na prezentáciu vízie rozvoja organizácie, 15 minút je vyhradených na otázky výberovej komisie a 15 minút na otázky verejnosti vrátane pozorovateľov spomedzi poslancov Mestského zastupiteľstva.

Zoznam členov výberových komisií, životopisy uchádzačov aj ich prezentácie sa nachádzajú na webstránke mesta v časti Výberové konania vždy sedem dní pred vypočutím.

Meno úspešného uchádzača na základe rozhodnutia výberovej komisie predkladá primátor hlavného mesta na hlasovanie do Mestského zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o menovaní do funkcií.

Súvisiaci obsah

Komentáre