Výsledky júnových výberových konaní na riaditeľa/ku pamiatkového ústavu, náčelníka Mestskej polície a riaditeľa/ku ZOO


Mestský ústav ochrany pamiatok

 

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) boli doručené tri kompletné prihlášky. Na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov sa výberová komisia v zložení Peter Lényi, Matej Vagač, Anna Hudáková, Branislav Rezník a Peter Szaly rozhodla posunúť ďalej všetkých prihlásených uchádzačov a uchádzačky. Na vypočutí sa prezentovali:

 

  1. HABERLAND Denis
  2. LISICKÁ Ivana
  3. ŠTASSEL Ivo

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov sa uskutočnilo v pondelok 15. 6. 2020 v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporúča primátorovi ponechať vo funkcii aktuálneho riaditeľa, pána IVA ŠTASSELA.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/mestsky-ustav-na-ochranu-pamiatok-vyberove-konanie.

 

Mestská polícia

 

Do výberového konania na pozíciu náčelníka/-čky Mestskej polície v Bratislave boli doručené štyri kompletné prihlášky. Na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov sa výberová komisia v zložení Ctibor Košťál, Anna Hudáková, Peter Škodný, Rudolf Cádra a Gábor Grendel rozhodla posunúť na osobné rozhovory všetkých prihlásených uchádzačov. Dvaja uchádzači z výberového konania odstúpili. Na vypočutí sa prezentovali:

 

  1. BURAĽ Michal
  2. KRAJČÍROVIČ Peter

               

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov sa uskutočnilo 17. 6. 2020 v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení uchádzačov ani jeden z nich dostatočne nepresvedčil členov komisie o spôsobilosti viesť Mestskú políciu hlavného mesta Bratislava tak, aby ho komisia mohla odporučiť primátorovi na schválenie do Mestského zastupiteľstva. Komisia odporúča primátorovi vyhlásenie nového výberového konania.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/nacelnik-cka-mestskej-policie-vyberove-konanie.

Vzhľadom na výsledok výberového konania budú poslanci na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve rozhodovať o odvolaní náčelníka Mestskej polície Mareka Gajdoša k dátumu 31.7. 2020. Michal Buraľ sa rozhodol nepokračovať na pozícii zástupcu náčelníka vzhľadom na to, že komisiu vo výberovom konaní nepresvedčil. Nahradí ho veliteľ expozitúry Mestskej polície Tibor Lehocký. Michal Buraľ po dohode s mestom naďalej zostáva v štruktúrach Mestskej polície.

 

Zoologická záhrada

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Zoologickej záhrady v Bratislave bolo doručených osem kompletných prihlášok. Na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov sa výberová komisia v zložení Andrej Kovarik, Kamila Kudličková, Martin Resutík, Erich Kočner a Martin Vlačiky rozhodla pozvať na rozhovory štyroch prihlásených uchádzačov a uchádzačky. Následne sa všetci štyria prezentovali na vypočutí pred výberovou komisiou:

 

  1. HANULIAKOVÁ Júlia
  2. NOVOMESKÝ Michal
  3. POKORÁDI Jaroslav
  4. ZAJAC Tomáš

 

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov sa uskutočnilo v piatok 19. 6. 2020 v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporúča primátorovi vymenovať do funkcie riaditeľky Zoologickej záhrady pani JÚLIU HANULIAKOVÚ.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/zoo-bratislava-vyberove-konanie-na-riaditela-ku.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre