Zasadnutie mestského zastupiteľstva – Námestie Nežnej revolúcie, obmedzenie hazardu aj ďalšie personálne zmeny v mestských podnikoch a organizáciách


Námestie Nežnej revolúcie

 

Poslanci mestského zastupiteľstva dnes takmer jednomyseľne odhlasovali premenovanie priestoru pred Starou tržnicou na Námestie Nežnej revolúcie.

 

„Ďakujem poslancom za diskusiu aj za hlasovanie o pomenovaní priestoru pred Starou tržnicou Námestím Nežnej revolúcie. Rovnako treba poďakovať staromestským poslancom, ktorí tento návrh koncom septembra odobrili, vďaka čomu sme dnes o tom mohli vôbec hlasovať. Od začiatku, s blížiacim sa 30. výročím Nežnej revolúcie, sme boli presvedčení, že toto výročie si máme pripomenúť spôsobom, ktorý v našom meste zostane prítomný natrvalo. Som rád, že 30. výročie pádu totality si v Bratislave budeme môcť uctiť novým námestím,“ uviedol k výsledku hlasovania primátor Bratislavy, M. Vallo. 

 

Obmedzene hazardu

 

Mestskí poslanci tiež schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia k čiastočnému obmedzeniu hazardných hier na území Bratislavy. Toto nariadenie upravuje podmienky umiestňovania herní na území mesta v rozsahu, ako to umožňuje platná legislatíva.

 

Záujmom vedenia mesta je však aj naďalej komplexne sa vysporiadať s hazardom na území Bratislavy. Stále preto pracujeme s možnosťou novej petície za zákaz hazardu. Postoj Bratislavčanov k hazardu, ktorý v minulosti vyjadrili petíciou za zákaz hazardu s viac ako 100-tis. podpismi, nám nie je ľahostajný. Neplánujeme organizovať vlastnú petíciu, ale skôr morálne podporiť petíciu, ktorú už pripravujú tí aktivisti, ktorí sa podieľali aj na predchádzajúcej petícii.

 

Výsledky kontroly v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

 

Mestskí poslanci sa oboznámili aj so správou o výsledku kontrol vykonaných mestským kontrolórom. Jej súčasťou boli aj výsledky kontroly v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Výsledky tejto kontroly jednoznačne ukázali nehospodárnosť a neefektívnosť pri nakladaní s peniazmi v spoločnosti počas rokov 2015-2018. Okrem neopodstatneného navyšovania počtu vozidiel, nerešpektovania platnej legislatívy, odhalila kontrola aj obstaranie predražených áut, ktorým spoločnosť prišla o vyše 4,5-mil.€.

 

„Postupne sa nám potvrdzujú naše podozrenia zo šafárenia v mestských podnikoch za predošlého vedenia. Aj to bol dôvod, prečo sme  pristúpili k personálnym zmenám v týchto podnikoch a prečo sme vypracovali nový systém otvorených výberových konaní, aby sme do podnikov našli skutočných odborníkov. Vzhľadom na závažnosť zistení kontrolóra v Bratislavskej vodárenskej podávame v danej veci trestné oznámenie. Zároveň som uložil mestskému kontrolórovi vykonanie komplexnej kontroly v BVS,“ uviedol primátor Bratislavy, M. Vallo.

 

Personálne zmeny v mestských podnikoch a organizáciách

 

Mestskí poslanci dnes odobrili výsledky výberových konaní a schválili vymenovanie úspešných uchádzačov do pozícií členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov. Do spoločností Dopravný podnik Bratislava a Bratislavská vodárenská spoločnosť nastúpia noví členovia predstavenstiev, ktorí budú zároveň zodpovedať za obchod, technický úsek a infraštruktúru. Poslanci tiež vymenovali do funkcie nového riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Marianum. Na miesto riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy bude vypísané nové výberové konanie.

 

Nových členov predstavenstiev sme vyberali rovnako ako šéfov mestských podnikov v transparentných výberových konaniach. Pripravili sme jasné pravidlá viackolového výberu, nechali ich schváliť mestským zastupiteľstvom, oslovili sme do výberových komisií najlepších odborníkov a transparentne sme informovali o postupe celého výberu. Rovnako sme postupovali aj v prípade výberových konaní na pozície riaditeľov mestských príspevkových organizácií.

 

Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity a hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov. Následne na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve konkrétnych kandidátov na tieto pozície.

 

Tento výber dnes potvrdili v hlasovaní aj mestskí poslanci.

Za člena predstavenstva – zodpovedného za obchod (CSO)Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválili vymenovanie Ladislava Kizaka.

Za člena predstavenstva – zodpovedného za technický úsek a infraštruktúru (CTO)Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválili vymenovanie Miroslava Kollára.

Za člena predstavenstva – zodpovedného za technický a prevádzkový úsek (CTO)Dopravného podniku Bratislava, a.s. schválili vymenovanie Milana Donovala.

Za člena predstavenstva –– zodpovedného za infraštruktúru (CIO)  – Dopravného podniku Bratislava, a.s. schválili vymenovanie Michala Halomiho.

Za riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy na dobu jedného roka schválili vymenovanie Borisa Šramka.

 

Výberové konanie na miesto šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy sa zopakuje. Napriek úspešnému výberovému konaniu na túto pozíciu nedošlo s vybraným uchádzačom k dohode pri rokovaniach o možnostiach nástupu a platových podmienkach. Metropolitný inštitút do vymenovania nového riaditeľa dočasne povedenie Ján Mazúr z Kancelárie riaditeľa magistrátu. Jeho nomináciu rovnako dnes hlasovaním potvrdili poslanci mestského zastupiteľstva.

 

Všetky podrobné informácie o týchto výberových konaniach, vrátane životopisov uchádzačov vypočutých pred komisiou a zápisníc z výberových konaní, je možné nájsť na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii.

 

V otvorených výberových konaniach pokračujeme ďalej. Do konca roka plánujeme vyhlásiť výberové konania na riaditeľov/riaditeľky Galérie mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Začiatkom budúceho roka budú nasledovať výberové konania na pozície riaditeľa/riaditeľky Správy telovýchovných a rekreačných zariadení, Zoologickej záhrady Bratislava, Mestskej knižnice v Bratislave, Mestského múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu na ochranu pamiatok.

 

Budeme radi, ak aj naďalej bude verejnosť sledovať plánované výberové konania, oboznámi sa so životopismi uchádzačov, ktoré postupne zverejňujeme k jednotlivým obsadzovaným pozíciám a poskytne nám spätnú väzbu na ich integritu. Rovnako sa potešíme aj účasti verejnosti priamo na výberových konaniach, kde je priestor položiť uchádzačom konkrétne otázky.

 

Zároveň pracujeme na vytvorení jasných, objektívnych, realistických, no ambicióznych výkonnostných kritériách úspechu mestských podnikov aj organizácií. Tieto kritériá budú riadne zverejnené a budú hlavným mestom dôsledne vyhodnocované. Len na podklade dosiahnutia kritérií – ukazovateľov bude možné poskytovať vedeniu výkonnostnú odmenu. Neplnenie výkonnostných kritérií zakladá hlavnému mestu právo na odvolanie vedenia.

Súvisiaci obsah

Komentáre