Zajtra: Zamračené 9°C

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo bratislava.sk spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je validované nástrojmi W3C a WAVE.