Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného generelu zelene hl. mesta SR Bratislavy - návrhová časť

03. 06. 2024

Podrobnosti

Popis
Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného generelu zelene hl. mesta SR Bratislavy - návrhová časť
Kategória
Územné plánovanie a rozvoj
Zverejnené od
03. 06. 2024
Zverejnené do
05. 07. 2024