Navštevuješ základnú školu v Bratislave a máš dobrý nápad, ako spríjemniť život v meste?

Zapoj sa do 4. ročníka súťaže školských tímov DETI PRE BRATISLAVU v kategórii Ekológia a verejný priestor alebo Solidarita a kultúra.

Tento rok vnímame, že je v našom meste dôležité zamerať sa na dva tematické okruhy: praktické zručnosti a tiež verejný priestor. Preto bude skvelé, ak tvoj projekt zacieliš aj na jeden z týchto okruhov.

Tento rok by bolo pre naše mesto skvelé, ak by ste sa v projekte so svojimi tímami zamerali na rozvíjanie praktických zručností a zveľaďovanie verejného priestoru.Sadenie byliniek a stromčekov na školskom dvore či skrášlenie neútulnej časti sídliska? Možností je veľmi veľa a toto je ideálny ročník na ich preskúmanie.

Svoje projekty môžete prihlasovať od 11. 9. 2023 do 25. 9. 2023 na stránke detiprebratislavu.sk ↗︎

Projekt pútavo podporuje realizáciu detských nápadov na zlepšenie mesta. Je určený pre žiakov a žiačky vo veku 7–15 rokov a podporuje inovácie v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti.

V úvode ide o súťaž projektových zámerov vypracovaných deťmi vzdelávajúcimi sa na základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času či v rámci iných vzdelávacích inštitúcii nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava. Projektové zámery sú orientované na riešenie problémov, ktoré sú v detských očiach aktuálne. Základný rámec pre tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi: „Ekológia a verejný priestor” a „Solidarita a kultúra.“

V priebehu projektu majú účastníci možnosť absolvovať nielen workshopy s expertmi a expertkami z rôznych občianskych združení, z oblasti kreatívneho priemyslu a odborníkmi z rôznych oddelení bratislavského magistrátu, ktorí sa témam životného prostredia, solidarity a kultúry dlhodobo venujú, ale môžu získať aj zručnosti, ako svoje nápady jasne formulovať, prezentovať a realizovať.

Workshopy na tému ekológia a verejný priestor sú realizované v spolupráci s občianskymi združeniami: Živica, Young and Eco, Kde bolo, tam bolo. Workshopy na tému kultúra a solidarita sú realizované v spolupráci s občianskymi združeniami: Post bellum a Divadlo bez domova. Všetky akčné tímy absolvujú aj filmový workshop, na ktorom sa učia natáčať krátke promovideá o svojich projektových zámeroch.

VIAC INFORMÁCIÍ ↗︎