Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 02. 2009.

Hlavný dokument

VZN 11/2008RTF • 39,5 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 2/1999.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.