Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 08. 2003.

Hlavný dokument

VZN 2/2003RTF • 13,7 kB

Prílohy

317381_PRIL02-2003.docxDOCX • 47,5 kB

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 2/1999.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.