Územné plánovanie

VZN 3/2004

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktualizácie územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 05. 2004.

Hlavný dokument

VZN 3/2004RTF • 16,6 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.