Územné plánovanie

VZN 3/2006

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Podhradie

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 09. 2006.

Hlavný dokument

VZN 3/2006RTF • 23 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.