Územné plánovanie

VZN 7/2001

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktualizácie územného plánu zóny A6, rok 2000.

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 09. 2001.

Hlavný dokument

VZN 7/2001RTF • 17,6 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.