Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) je koncepčný inštitút v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Tvorí ho tím odborníkov a odborníčok z architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta, ktorý plánuje rast a rozvoj tak, aby stúpala kvalita života aj kvalita verejného priestoru.

Cieľom MIB je v mestských projektoch a plánoch podporovať kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby obyvateľov Bratislavy, aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny. MIB je príspevkovou organizáciou hlavného mesta Bratislava. Metropolitný inštitút Bratislavy:

  • tvorí zadania a vyhlasuje architektonické súťaže, ktorých architekti kladú dôraz na funkčnosť a kvalitu prevedenia
  • zabezpečuje štandardizáciu zásahov v mestskom priestore pomocou tvorby manuálov a princípov
  • nastavuje transparentné a udržateľné mestské a územné plánovanie a tvorí strategické dokumenty (urbanistické, architektonické, procesné)
  • na prvé miesto kladie verejný záujem

Kontakt

Adresa kancelárie

Ventúrska 22 811 01 Bratislava

Hodnotiace správy

Dokumenty

Transparentné výberové konania