Aktuálne sa obstarávajú nasledovné zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov:

  • Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 10
  • Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, Zmeny a doplnky 09 v lokalite DE/2 - Devínska cesta, MČ Bratislava - Devín