Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 01. 2015.

Main document

VZN 11/2014PDF • 28.2 kB

Attachments

This regulation has no attachments.

Amendments

There are no amendments to this regulation.

Influence on other regulations

This regulation amends VZN 13/2012.

This regulation doesn't cancel any regulation.