Dopĺňa neplatné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 6/2020, ktoré bolo zrušené nariadením VZN 18/2023 s účinnosťou od 01. 01. 2024.

Main document

VZN 11/2021PDF • 683 kB

Attachments

Redakcne_oznamenie.docxDOCX • 16.1 kB

Amendments

There are no amendments to this regulation.

Influence on other regulations

This regulation amends VZN 6/2020.

This regulation doesn't cancel any regulation.