Order and cleanliness

VZN 12/2021

Úplné znenie VZN 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Dopĺňa neplatné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 6/2020, ktoré bolo zrušené nariadením VZN 18/2023 s účinnosťou od 01. 01. 2024.

Main document

VZN 12/2021PDF • 480 kB

Attachments

This regulation has no attachments.

Amendments

There are no amendments to this regulation.

Influence on other regulations

This regulation amends VZN 6/2020, VZN 4/2016.

This regulation doesn't cancel any regulation.