Dopĺňa neplatné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 12/2001, ktoré bolo zrušené nariadením VZN 4/2016 s účinnosťou od 20. 07. 2016 a k VZN 13/2001, ktoré bolo zrušené nariadením VZN 13/2004 s účinnosťou od 20. 07. 2016.

Main document

VZN 5/2013PDF • 48.4 kB

Attachments

This regulation has no attachments.

Amendments

There are no amendments to this regulation.

Influence on other regulations

This regulation amends VZN 13/2012, VZN 12/2001, VZN 13/2001.

This regulation doesn't cancel any regulation.