Kultúrne dedičstvo a pamiatková starostlivosť

Oddelenie kultúry zabezpečuje agendu, ktorá pre obec vyplýva zo zákona 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu (v znení neskorších predpisov), a pri výkone agendy spolupracuje s vecne príslušnými oddeleniami magistrátu, ako aj príspevkovými organizáciami mesta.

Odborné činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu pre potreby hlavného mesta SR a mestských častí vykonáva mestom zriaďovaná príspevková organizácia Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave ↗︎.

Národné kultúrne pamiatky

Národné kultúrne pamiatky na území hlavného mesta sú evidované v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok ↗︎.

Pamätihodnosti

Pamätihodnosti sú predmety lokálneho kultúrno-historického významu a ich výber je podľa zákona v kompetencii obcí.

Evidenciu pamätihodností ↗︎ na území hlavného mesta vedie Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.

Umelecké diela vo verejnom priestore

Pomníky, pamätníky, umelecké diela vo vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Správu zabezpečuje príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy.

Zoznam pomníkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a umeleckých diel ↗︎

Postup pri zámere umiestniť, alebo premiestniť pomník, pamätník, výtvarné dielo ↗︎

Fontány vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta

Správu fontán na území hlavného mesta zabezpečuje príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy.

Zoznam fontán ↗︎

Vojnové hroby

Pomníky, pamätníky, pamätné tabule, ktoré sú podľa zákona č.130/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vojnovými hrobmi. Správu vojnových hrobov vo vlastníctve mesta vykonáva organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Zoznam vojnových hrobov ↗︎

Súvisiace články

 • 28.6.2024

  Kultúrne dedičstvo

  Otvárame ikonickú Lekáreň u Salvatora

  Čítať viac
 • 24.3.2023

  Kultúrne dedičstvo

  Antická Gerulata v novej sezóne predstaví aj digitálnu vrstvu stálej expozície

  Čítať viac
 • 21.4.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Laureáti Ceny primátora Bratislavy za rok 2022 sú známi, primátor ocenil výnimočné osobnosti

  Čítať viac
 • 18.4.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Bratislava má v otázke umiestňovania diel vo verejnom priestore jasný názor, naráža však na legislatívne limity

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Kultúrne dedičstvo

  O pár dní začneme spúšťať bratislavské mestské fontány

  Čítať viac
 • 8.3.2019

  Kultúrne dedičstvo

  Atika Primaciálneho paláca a jej sochárska výzdoba sa dočkali obnovy

  Čítať viac
 • 27.7.2020

  Kultúrne dedičstvo

  Ako sa osviežiť počas horúčav v hlavnom meste

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Viac ako polovica sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca je obnovená

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Bratislava má Námestie Nežnej revolúcie

  Čítať viac
 • 28.6.2024

  Kultúrne dedičstvo

  Otvárame ikonickú Lekáreň u Salvatora

  Čítať viac
 • 24.3.2023

  Kultúrne dedičstvo

  Antická Gerulata v novej sezóne predstaví aj digitálnu vrstvu stálej expozície

  Čítať viac
 • 21.4.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Laureáti Ceny primátora Bratislavy za rok 2022 sú známi, primátor ocenil výnimočné osobnosti

  Čítať viac
 • 18.4.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Bratislava má v otázke umiestňovania diel vo verejnom priestore jasný názor, naráža však na legislatívne limity

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Kultúrne dedičstvo

  O pár dní začneme spúšťať bratislavské mestské fontány

  Čítať viac
 • 8.3.2019

  Kultúrne dedičstvo

  Atika Primaciálneho paláca a jej sochárska výzdoba sa dočkali obnovy

  Čítať viac
 • 27.7.2020

  Kultúrne dedičstvo

  Ako sa osviežiť počas horúčav v hlavnom meste

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Viac ako polovica sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca je obnovená

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Kultúrne dedičstvo

  Bratislava má Námestie Nežnej revolúcie

  Čítať viac