Archívny fond Národný výbor v Bratislave je rozdelený do 4 inventárov ktoré zachytávajú inštitucionálny vývoj Národného výboru v rokoch 1945 – 1968. Národný výbor bol najdôležitejším verejno-správnym orgánom v Bratislave a to sa odzrkadľuje aj na obsahovom zložení archívneho fondu. Je tu zachytený hospodársky, stavebný, spoločenský ale aj kultúrny vývoj mesta. Medzi najvyužívanejšie dokumenty patria konfiškáty domov a pozemkov, majetkovoprávna a stavebná agenda.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumenty aj jeho označenie Príklad: Národný výbor v Bratislave, inventárne číslo 88, krabica číslo 8 Príklad: Národný výbor v Bratislave, inventárne číslo 89, krabica číslo 9, Zabezpečenie účasti zamestnancov na oslavách založenia Červenej armády.

Ilustrácia - skrinky